.

Het was een bijzonder heuglijke dag! De diploma-uitreiking van de geaccrediteerde Post-Hbo-opleiding tot RegisterWandelcoach®! Wat een feest. Het kleine kamerorkestduo Classic&Co zette het feest luister bij. Het was prachtig weer, we waren binnen en buiten en genoten van de heerlijkheden van de Veldkeuken en elkaar.

Een paar reacties van de studenten:

Alle elementen, thema’s en methodes bij elkaar maakten deze opleiding zeer intens en waardevol. Ik heb nog nooit zoveel geleerd in korte tijd. Ik voelde mij niet alleen professioneel maar ook compassievol en vriendelijk begeleid. Ik heb echt leren wandelcoachen, de onmisbare fase ontdekt die leidt naar aanvaarding en transformatie en ben overtuigd van het belang van een goed afgelijnde niche. – Marleen van Puyvelde

Ik vind het een juweel van een opleiding, er is veel persoonlijke aandacht. De Oefentuin-dagen, het leren van elkaar, de feedback op mijn examenfilmpjes waren bijzonder bruikbaar. Jullie hebben een bijdrage geleverd aan mijn vorming. Dat draag ik in positieve zin de rest van mijn leven mee. Dat is een groots cadeau dat ik door de jaren heen steeds opnieuw en verder zal uitpakken. Dank ook voor Wijnie, die op de achtergrond zoveel regelde en er altijd snel en goed was! Welgemeende complimenten. – Ellen Pauw

Het is heel erg waardevol dat je de opleiding tot RegisterWandelcoach hebt ontwikkeld. Het zorgt ervoor dat er kwalitatief goede wandelcoaches beschikbaar komen op de markt. – Sem Koopman

Ik heb mijn praktische vaardigheden vergroot middels nieuwe tools, mijn niche is nu echt duidelijker geworden en mijn enthousiasme, dat ik al had voor wandelcoaching, is extra geactiveerd en toegenomen. De lichaamsgerichte oefeningen ga ik meer toepassen; ik kan het nu ook theoretisch onderbouwen. Bij het verwerven van opdrachten kan ik nu zowel theoretisch als wetenschappelijk info geven over het effect en werkwijze van wandelcoaching. – Kati Tenner

Ik heb een nog beter begrip en ervaring in het begeleiden van mensen in een transformatieproces en een verdere verrijking van het betrekken van de natuur in de begeleiding. – Michel Kappen

Ik voel mij stevig als wandelcoach en heb voldoende bagage en tools om uit te putten. Ik kan gericht wandelcoachen met zeer positieve resultaten en ik durf het wandelcoachen nu zowel preventief als curatief in te zetten op mijn werk in het kader van voorkomen en begeleiden van ziekteverzuim. Ik heb nog nooit zoveel en met zoveel plezier geleerd in zo’n korte tijd en daar heeft zowel de inhoud van de opleiding als vooral de stimulerende houding van Hilde en Tineke toe bijgedragen. – Marian Zweers

Diploma-uitreiking-Opleiding-Register-Wandelcoach-2019

Weelde

Professionals die zich intensief inzetten, gretig lerend, oefenen én dooroefenen, open staan voor feedback en supervisie, die samen met ons een sfeer van openheid creëerden waarin ieder kon reflecteren op zichzelf en ruimer werd in zijn blik naar zichzelf en de ander: een weelde. Het buiten zijn, de natuur, de vertroetelde zintuigen, de fysieke houding (met ruggengraat) de eindeloze ruimte hielpen mee. De deelnemers kauwden op achterliggende theorieën en ontwikkelden zich inhoudelijke én in zijn/haar eigen wandelcoach-stijl. Doorleefde, ervaren en deskundige wandelcoaches: De RegisterWandelcoach®.

Wat betekent het Post-Hbo diploma RegisterWandelcoach®?
Naast deskundige en persoonlijke ontwikkeling betekent het bedrijfsmatig dat je iets kunt bieden wat nog maar weinig mensen kunnen: geregistreerde wandelcoach in Nederland.

Als RegisterWandelcoach® ben je geaccrediteerd door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, die particuliere educatie-opleidingen toetst, diplomeert en registreert. Het CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In ons geval is dat de Stichting Post-Hbo. Het CPION beheert de registers met getoetste Registeropleidingen. En het CPION bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de opleiding door middel van een jaarlijkse evaluatie met onze Adviescommissie.

Het diploma is meer dan een papiertje

Als RegisterWandelcoach® ben je opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Dit register bevat de namen van alle deelnemers aan een Registeropleiding die deze hebben afgesloten met een diploma. Het diploma is meer dan een papiertje. Het helpt bij sollicitaties en het verkrijgen van opdrachten.

De Wandelcoach Opleiding vormt samen met de Vervolgopleiding de Opleiding tot Register Wandelcoach®. Je kunt deelnemen aan de Vervolgopleiding wanneer je de Wandelcoach Opleiding succesvol afrondde en in het bezit bent van een Hbo-diploma. De Vervolgopleiding start een keer per jaar.
Heb je belangstelling? Meld je dan aan voor een telefonisch gesprek en stuur een mail naar

Diploma! De Register-Wandelcoaches

Hilde Backus van Het Coach Bureau | wandelcoach.nl

Over Het Coach Bureau

Je las een blogartikel van wandelcoach.nl, de website van Het Coach Bureau van Hilde Backus. Leuk dat je op onze website bent!

Opleidingen voor wandelcoaches
Ben je geïnteresseerd in het vak van wandelcoach? We bieden verschillende opleidingen en trainingen.

Loopbaancoaching & talentontwikkeling
Ben je een professional of manager op HBO/WO-niveau? Heb je het gevoel dat je meer uit je werk en leven zou kunnen halen? Daar helpen we je graag bij.

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?
Meld je dan aan voor ons gratis e-zine!

Meld je aan voor het gratis e-zine van Het Coach Bureau