Wil je De Wandelcoach Opleiding volgen?

Ontdek onze Wandelcoach Opleiding en coach wandelend in de natuur met succes en effect de klanten die het beste bij jou passen. Het beroep van Wandelcoach is natuurlijk, uitdagend en geeft veel voldoening!

Wil je Wandelcoach worden maar weet je niet hoe je het aan moet pakken?

Ben je al coach maar lukt het soms niet om de gewenste resultaten te bereiken bij je klanten? Wil je dat leren en ontdekken hoe je de natuur hierbij kunt inzetten?

Houd je van de natuur en van wandelen en wil je mensen op een effectieve, compassievolle en resultaatgerichte manier coachen naar meer succes, voldoening, plezier en gezondheid in hun leven?

Wil je daarbij leren hoe je een vliegende start maakt op weg naar een goedlopend wandelcoachbedrijf?

De Wandelcoach Opleiding van Het Coach Bureau van Hilde BackusDan is onze inspirerende, praktische, compassievolle en resultaatgerichte Post-HBO Wandelcoach Opleiding iets voor jou. De Wandelcoach Opleiding geeft je een stevige basis voor jouw loopbaan en bedrijf als Wandelcoach. Je kunt je nieuwe werkterrein met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en plezier tegemoet treden.

Hilde Backus, oprichter van Het Coach Bureau, over De Wandelcoach Opleiding

Wat leer je in de Post-HBO Wandelcoach Opleiding?

 • Natuurlijk leer je alles wat je nodig hebt om een uitstekende en succesvolle wandelcoach te worden.
 • Je verdiept en versterkt je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld:
  • Je bent compassievol en oprecht naar je coachee, je biedt vertrouwen en begeleidt je coachee naar eigenheid en eigen besluiten. Je handelt vruchtbaar bij (heftige) emoties en blijft op je eigen benen staan. Je creëert een veilige omgeving waarin je coachee kan leren en groeien. Je kunt daarbij verschillende tools, oefeningen en technieken inzetten.
  • Je verdiept je zelfinzicht en ziet wanneer je eigen ideeën, waarden, meningen en gevoelens door het coachgesprek gaan lopen. Je weet je gedrag tijdig bij te sturen en vertrouwt op de keuzes van je coachee.
  • Je stelt een heldere coachovereenkomst/opdrachtbevestiging op met glasheldere afspraken over o.m. planning en verantwoordelijkheden. In dit document doe je ook je visie, aanpak en stappenplan uit de doeken.
  • Je leert praktisch toepasbare en effectieve methodieken waarmee je samen met je coachee in de natuur, tot succesvolle resultaten komt. Onze rijke en royale methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Groningen (RUG, Hoogleraar Natuurbeleving en Omgevingspsychologie Dr. Agnes van den Berg), heeft zeer goede en hoopvolle resultaten en werd gewaardeerd door de onderzoeksgroep met een 8,7. Hier vind je de publicatie van het onderzoek.
  • Je geeft een stappenplan vorm, coacht actie- en resultaatgedreven en stimuleert je coachee naar passende en daadwerkelijk nieuwe keuzes en gedrag. Zo gaat je coachee op weg gaat naar het realiseren van verlangens en verandert er echt wat in het leven van je coachee.
  • Je ontwikkelt een eigen doorleefde wandelcoachstijl en een visie op je aanpak (je hanteert niet een standaard aanpak of bedacht concept). Je kunt je coachee hierin verhelderend en begeesterend motiveren. Je ontwikkelt je blijvend in het (wandel)coachvak.
 • Je leert werken met ruim 30 gewaardeerde en praktisch uitvoerbare wandelcoachoefeningen waarmee je bereikt dat je je coachees zich openstellen, hoop krijgen, gemotiveerd raken en in actie komen. Op weg naar het realiseren van diepe verlangens.
 • Je ontdekt wat jou uniek maakt als wandelcoach en je krijgt inzicht in welk type coachee en vraagstuk daarbij passen. Samen met de op coaches afgestemde marketing die je leert van Ingrid Beerse kun je een vliegende start maken met het werven van klanten. Of, als dat aan de orde is, het wandelcoachen overtuigend vormgeven binnen je baan.
 • Je begeleidt gedurende de opleiding 3 (oefen)coachees in een kort wandelcoachtraject en doet royaal ervaring op als wandelcoach. Je kunt uit de voeten met deze professionele stijl van wandelcoachen, waarmee je aan tafel komt bij bedrijven, organisaties en particulieren.

De 8 NOBCO-competenties zijn: zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met de coachovereenkomst, vormgeven van de coachrelatie, coachvaardigheden, doel- en actiegerichtheid, gebruik maken van modellen en technieken, en evalueren. In onze tweedaagse wandelcoach-trainingen verdiep jij je verder als persoon en wandelcoach.

Wat krijg je als je meedoet aan De Wandelcoach Opleiding?

Gevarieerde en inspirerende opleidingsdagen
We komen op dag 1 t/m 6 bij elkaar van 10.00 tot 17.00 uur (vanaf 9.30 uur ben je welkom en staan koffie/thee en lekkers klaar). Dag 7 duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Dat is de dag dat je (hernieuwde) wandelcoachbedrijf/werk presenteert. Ook geef je dan je toelichting op jouw eigen coachvisie/model.

Heldere opdrachten die je doet met je Oefencoachees
Je leert door te doen: jij oefent met 3 oefencoachees in een kort wandelcoachtraject van 5 tot 6 coachwandelingen. Je reflecteert uitgebreid op je coachwandelingen aan de hand van gerichte reflectieopdrachten, zodat je je steeds verder ontwikkelt tot professioneel wandelcoach.

Persoonlijke feedback en supervisie
Je legt verslag van je coachwandelingen en de uitgevoerde wandeloefeningen met je oefencoachees, en je ontvangt in persoonlijke gesprekken met je opleider feedback en supervisie op je coachcompetenties.

Intervisiebijeenkomsten
In 4 intervisiebijeenkomsten met medestudenten oefen je, bespreek je je voortgang en ondersteun je elkaar om je doelen te bereiken beter te worden in het coachvak. Je doet dit aan de hand van heldere oefeningen en een bekrachtigend format.

Praktische wandelcoachtoolkit
Je ontvangt meer dan 100 toegankelijke, handige en bruikbare checklists, die je ook tijdens de wandelingen met je oefencoachees kunt gebruiken.

Literatuur & video’s
Natuurlijk ontvang je de boeken die Hilde Backus schreef. En meer:

 • ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid; 7-stappenplan voor coaches die de natuur in willen’ (Boomuitgevers 2021) van Hilde Backus (psycholoog en oprichter Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau)
 • ‘Op weg naar plezier in je werk’ (Forte Uitgevers 2012) van Hilde Backus
 • ‘Wandel je wijzer’ van Aat van der Harst
 • Praktisch werkboek over marketing die bij jou past en het genereren van klanten, van Ingrid Beerse
 • Verdiepende video’s over o.m. de theorie van (wandel)coachen

Voor wie is De Wandelcoach Opleiding?

Deze opleiding is voor jou als je…

 • Het prachtvak van wandelcoachen wilt ontdekken en je eigen wilt maken
 • Ernaar verlangt in en met de natuur te werken
 • Mensen resultaatgedreven en met compassie naar voldoening en gezondheid wilt coachen
 • Al een tijdje coacht of wandelcoacht, maar het loopt niet helemaal lekker en je wilt het wandelcoachen beter onder de knie krijgen
 • Een eigen bedrijf als wandelcoach hebt maar nog onvoldoende succesvol bent
 • Wilt leren hoe je met je wandelcoachbedrijf of met je wandelcoachwerk binnen je baan, een vliegende start maakt
 • Professioneel wandelcoach wil worden.

De opleiding is een goede ontwikkelstap voor alle professionals die met mensen werken, zoals coaches, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, (jeugd)hulpverleners, artsen, pedagogen, hr-managers, leidinggevenden, docenten en trainers.

We bieden de opleiding aan op Post-Hbo-niveau.

Het programma van De Wandelcoach Opleiding

Elke opleidingsdag staat in het teken van specifieke thema’s, waarop je je met de tussentijdse opdrachten en oefeningen voorbereidt.

Dag 1: De Wandelcoach

 • Het vak van wandelcoach, wat voor een wandelcoach ben jij?
 • De uitgangspunten en Ethische code, de basis voor je professionele houding
 • Het wandelcoachtraject van A tot Z
 • De Hartklop-methodiek, waardoor je vrij luistert en aansluit
 • Effectief (wandelend) intakegesprek, je krijgt helder focus voor het coachtraject
 • De goed werkende start van je coachwandeling, aandacht verzamelen voor de dingen die ertoe doen
 • Wetenschappelijke kennis over het effect van natuur op gezondheid

Dag 2: Methodieken 1: Resultaatgedreven en effectief wandelcoachen

 • Wandelcoachen naar wezenlijke resultaten
 • Helder waarnemen en zelfreflectie
 • Resultaatgedreven wandelcoachen naar passende en duurzame oplossingen
 • De opbouw van de eerste coachwandeling
 • De coachovereenkomst/opdrachtbevestiging waarmee je helderheid schept voor alle partijen
 • Bijpassende coachtechnieken en wandel- en natuuroefeningen

Dag 3 – Methodieken 2: Wandelcoachen met diepgang en effect

 • De werking van emoties, en aandachtig blijven coachen bij heftige emoties
 • Coachhobbels en andere moeilijkheden in de coaching, en vruchtbare wijzen om er mee om te gaan
 • Wandelcoachen met en naar compassie
 • De opbouw van de 2e en vervolg-coachwandelingen
 • Bijpassende wandel- en natuuroefeningen

Dag 4 – Natuur als coachinstrument

 • De Greenmind theory, de relatie tussen brein, lichaam en natuur
 • Rijk gevulde Toolkit met gevarieerde wandel- en natuuroefeningen
 • Bomenles van Boswachter/wandelcoach Norbert Kwint of Jeroen Glissenaar: hoe geef je natuur betekenis in je coaching?
 • Persoonlijk en professioneel oefenen met natuuroefeningen

Dag 5 – Jij en je coachrelatie

 • Hoe ga je om met lastige coachsituaties en wat is jouw rol daarin?
 • Geef vakkundig vorm aan de Ethische code in de praktijk
 • Inspirerend afronden en evalueren
 • Ontwikkel jouw visie op coachen, natuur en het vak van wandelcoach

Dag 6 – Marketing die past bij jou als wandelcoach en succesvol klanten werven

 • Verfrissende marketing door ervaren ondernemerscoach Ingrid Beerse
 • Ontwerp je onderscheidende en unieke presentatie over jouw vak van wandelcoach
 • Doelgerichte en op coaches gerichte effectieve marketing, zodat je de klanten werft die bij jou passen

Dag 7 – Ochtend: Jouw kracht en blijvende ontwikkeling

 • Jouw persoonlijke visie als kracht
 • Je onweerstaanbare presentatie van jou als wandelcoach
 • Je duurzame ontwikkeling als wandelcoach

Wie zijn je opleiders?

Hilde Backus - trainer Wandelcoach Opleiding

Drs. Hilde Backus

Senior opleider, trainer en oprichter

Hilde is wandelcoach en Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie. Ze schreef het wandelboek ‘Op weg naar plezier in je werk’ en coachte bijna 700 mensen. Na haar studie Psychologie volgde zij o.a. de Bewustzijnstraining bij de School voor Zijnsoriëntatie en opleidingen in wandelcoachen en provocatief coachen. Hilde publiceert regelmatig artikelen, wordt vaak geïnterviewd en is succesvol met haar boek ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid, 7 stappenplan voor coaches die de natuur in willen’. Hierin deelt ze de nieuwste kennis over de kracht van de natuur en moedigt coaches aan om de praktijkruimte te verruilen voor de natuur.

Anderen over Hilde
“Door haar positieve aanpak moedigt ze aan stappen te zetten. Haar ervaring, kennis en enthousiasme spatten er van af. Ze is inspirerend, gedreven, consequent niet oordelend en ze heeft humor. Hilde heeft alle aandacht voor je, zowel in de groep als individueel, en verbindt vloeiend en doelgericht persoonlijke drijfveren en talenten aan zakelijke kansen. Een bijzondere combinatie die er voor zorgt dat je ambities concreet en realistisch worden.”

Trainer wandelcoaching voor groepen

Marian van Riel

Opleider, trainer en wandelcoach

Marian is een bevlogen wandelcoach, opleider en trainer, en een echt ‘groepsdier’. Binnen Het Coach Bureau traint zij onder meer andere wandelcoaches in het werken met groepen. Met haar aanstekelijke enthousiasme, uitstekende vermogen om af te stemmen op de groep en deskundigheid om groepen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen is zij daarvoor de aangewezen persoon. Samen met Hilde ontwikkelde ze ook de online training Puur Coachen, en ze begeleidt ook onze trainingen in Noord-Brabant. Marian is gecertificeerd trainer Vakopleiding train de trainer, bij de stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Anne Kremers

Wandelcoach, opleider, trainer en docent

Anne is coach, wandelcoach, opleider, trainer en docent en heeft haar roots in het onderwijs. Ze heeft haar onderwijsbevoegdheid en staat met enorm veel enthousiasme voor en in een groep. Het is haar tweede natuur. Coachen ontdekte ze in haar managementfunctie in de non-profit, die ze 15 jaar vervulde. En coachen werd haar passie.
Anne is helder in haar communicatie, heeft het vermogen om mensen (weer) in zichzelf te laten geloven waardoor er groei ontstaat. Ze volgde een opleiding tot professioneel coach, de Wandelcoach Opleiding en verschillende wandelcoach-trainingen. Binnen Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau is zij opleider in de Wandelcoach Opleiding en trainer van Wandelcoaching voor groepen.