Wil je De Wandelcoach Opleiding volgen?

Leer steengoed wandelcoachen en ontwikkel je tot professioneel coach met specialisatie Wandelcoaching! Geef je leven een nieuwe boost!

Zou je je laptop het liefst willen dichtklappen? Wil je dolgraag naar buiten en dáár van betekenis zijn? Wil je wandelend in de verfrissende natuur coachees begeleiden? Met een aanpak waarbij zwaarte lichter wordt? Of waarbij je ándere cliënten begeleidt? Waarbij je daadwerkelijk profijt hebt van een heldere, goedwerkende, bewezen methodiek. En je coachees ook!

Nu, je hebt er genoeg van. Je bent er klaar mee! Je wilt uit de benauwdheid van het kantoor, je wilt niet meer de hele dag zitten. Je wilt de fijnste klanten coachen in de natuur, niet zomaar, nee, naar zeer betekenisvolle resultaten.

Je wilt steengoed leren wandelcoachen, leren hoe je de natuur inzet zonder dat het zweverig wordt. En je wilt meteen een vliegende start maken op weg naar een goedlopend wandelcoachbedrijf. Want daar helpen we je ook mee: start je wandelcoachbedrijf en genereer klanten. Tijd voor vrijheid!

De Wandelcoach Opleiding van Het Coach Bureau van Hilde BackusIn de praktijkgerichte, resultaatgedreven en NOBCO erkende Post-Hbo Wandelcoach Opleiding leiden we je binnen een half jaar op tot een steengoede wandelcoach. En als je wilt tot NOBCO/EMCC gediplomeerd en erkend Practitoner-Wandelcoach.

Aan de hand van een uitgebalanceerde combinatie van heldere theorie, praktische oefeningen, constructieve feedback en zelfreflectie ontwikkel je je coachvaardigheden en leer je hoe je de natuur en het fysieke lichaam inzet als praktisch coachinstrument.

Begin! Je hebt lang genoeg gewacht.

Hilde Backus, oprichter van Het Coach Bureau, over De Wandelcoach Opleiding

Wat leer je in de erkende Post-HBO Wandelcoach Opleiding?

 • Je leert alles wat je nodig hebt om een steengoede én succesvolle wandelcoach te worden!
 • Je verdiept en versterkt je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld:
  • Je leert je coachee te coachen naar eigenheid en eigen besluiten. Je handelt vruchtbaar bij (heftige) emoties en blijft op je eigen benen staan. Je kunt daarbij verschillende tools, oefeningen en technieken inzetten.
  • Je leert nieuwe, praktisch toepasbare en heel effectieve methodieken waarmee je samen met je coachee in de natuur, tot zeer goede resultaten komt. Onze uitgebalanceerde methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de RUG (Hoogleraar Natuurbeleving Dr. Agnes van den Berg), en heeft zeer goede en hoopvolle resultaten.
  • Je ontdekt hoe je de natuur betekenisvol inzet zonder dat het zweverig wordt.
  • Je leert ook hoe het fysieke lichaam van invloed is op de psyche en hoe je dit vruchtbaar in zet.
  • Je verdiept je zelfinzicht en ziet wanneer je eigen ideeën, waarden, meningen en gevoelens door het coachgesprek gaan lopen. Je weet je gedrag tijdig bij te sturen en vertrouwt op de keuzes van je coachee.
  • Je ontdekt de ingrediënten van een goede coachovereenkomst op met heldere afspraken over o.m. planning en verantwoordelijkheden.
  • Je ontwikkelt een eigen doorleefde wandelcoachstijl en een visie op je aanpak (je hanteert niet een standaard aanpak of bedacht concept). Je kunt je coachee begeesterend motiveren.
 • Je leert werken met ruim 30 wandelcoachoefeningen waarmee je bereikt dat je coachees zich openstellen, hoop krijgen, gemotiveerd raken en in actie komen. Op weg naar het realiseren van diepe verlangens. Er gaat echt wat veranderen in het leven van je coachee.
 • Je ontdekt wat jou uniek maakt als wandelcoach en je krijgt inzicht in welk type coachee en vraagstuk daarbij passen. Samen met de op coaches afgestemde marketing die je leert van onze ondernemerscoach maak je een vliegende start met het werven van klanten. Of, als dat aan de orde is, het wandelcoachen overtuigend vormgeven binnen je baan.
 • Je begeleidt gedurende de opleiding je (oefen)coachees in een compleet wandelcoachtraject en doet goed ervaring op als wandelcoach. Je kunt uit de voeten met deze professionele stijl van wandelcoachen. Hiermee kom je aan tafel bij bedrijven, organisaties en particulieren.

De 8 NOBCO-competenties zijn: zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met de coachovereenkomst, vormgeven van de coachrelatie, coachvaardigheden, doel- en actiegerichtheid, gebruik maken van modellen en technieken, evalueren, natuur betekenisvol inzetten en emotieregulatie via het lichaam.

Wat ontvang je als je meedoet aan De Post-Hbo Wandelcoach Opleiding?

Gevarieerde en inspirerende opleidingsdagen
We komen 6 dagen bij elkaar van 10.00 tot 17.00 uur (vanaf 9.30 uur ben je welkom). Dag 7 duurt van 10.00 tot 12.30 uur. Dat is de dag dat je je wandelcoachbedrijf/werk presenteert. Spannend en leuk!

Heldere opdrachten die je doet met je Oefencoachees
Je leert door te doen: je oefent met verschillende oefencoachees in een compleet wandelcoachtraject van 5 tot 6 coachwandelingen. Je gaat merken hoe goed het werkt. Je reflecteert op je coachwandelingen aan de hand van gerichte reflectieopdrachten, zodat je je steeds verder ontwikkelt tot professioneel wandelcoach.

Persoonlijke feedback en supervisie
Je maakt verslag van je coachwandelingen aan de hand van heldere vragen en opdrachten, en je ontvangt feedback en supervisie op je coachcompetenties in persoonlijke gesprekken met je supervisor. Je leert zienderogen.

Intervisiebijeenkomsten
In intervisiebijeenkomsten met medestudenten oefen je, bespreek je je voortgang en ondersteun je elkaar in het coachvak. Je doet dit aan de hand van heldere oefeningen en een bekrachtigend format. Je raakt vertrouwd met elkaar. Veel intervisiegroepen blijven doorgaan na de opleiding.

Praktische Wandelcoach-Toolkit
Je ontvangt meer dan 100 toegankelijke, handige en bruikbare checklists, die je ook tijdens de wandelingen met je oefencoachees kunt gebruiken.

Literatuur & video’s
Je ontvangt:

 • ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid’ (Boomuitgevers 2021), van Hilde Backus
 • Ebook ‘Op weg naar plezier in je werk’ (Forte Uitgevers 2012), van Hilde Backus
 • Praktisch hand-outs over het genereren van klanten, van Ingrid Beerse
 • Verdiepende video’s over o.m. de theorie van (wandel)coachen

Voor wie is De Wandelcoach Opleiding?

Deze opleiding is voor jou als je…

 • Het prachtvak van wandelcoachen wilt ontdekken en je dit op een professionele en erkende wijze eigen wilt maken
 • Ernaar verlangt in en met de natuur te werken en achter je laptop vandaan wilt
 • Werkelijk van betekenis wilt zijn voor anderen en hen resultaatgedreven met compassie naar voldoening en gezondheid wilt coachen
 • Al een tijdje coacht of wandelcoacht, maar het loopt niet helemaal lekker en je wilt het wandelcoachen beter onder de knie krijgen
 • Een eigen bedrijf als (wandel)coach hebt maar nog onvoldoende succesvol bent
 • Wilt leren hoe je met je wandelcoachbedrijf of met je wandelcoachwerk binnen je baan, een vliegende start maakt
 • Professioneel wandelcoach wil worden.
 • Wil je je erkende NOBCO/EMCC Wandelcoach diploma halen en de EIA-certificering? Dat is ook mogelijk.

De opleiding is een goede ontwikkelstap voor alle professionals die met mensen werken, zoals coaches, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, (jeugd)hulpverleners, artsen, pedagogen, hr-managers, leidinggevenden, docenten, trainers en anderen die ervaring hebben in het begeleiden van mensen.

We bieden de opleiding aan op Post-Hbo-niveau. Wil je opgaan voor de NOBCO-diplomering, dan is een afgeronde HBO-opleiding nodig.

Het programma van De Wandelcoach Opleiding

Elke opleidingsdag staat in het teken van specifieke thema’s, waarop je je met de tussentijdse opdrachten en oefeningen voorbereidt.

Dag 1: De Wandelcoach

 • Het vak van wandelcoach, wat voor een wandelcoach ben jij?
 • De uitgangspunten en Ethische code, de basis voor je professionele houding
 • Het wandelcoachtraject van A tot Z
 • Effectief (wandelend) intakegesprek, je krijgt helder focus voor het coachtraject
 • Het geheim van de goed werkende start van je coachwandeling
 • Wetenschappelijke kennis over het effect van natuur op gezondheid

Dag 2: Methodieken 1: Resultaatgedreven en effectief wandelcoachen

 • Wandelcoachen naar wezenlijke resultaten
 • Vruchtbare zelfreflectie
 • Resultaatgedreven wandelcoachen naar passende en duurzame oplossingen
 • De opbouw van de eerste coachwandeling
 • De coachovereenkomst
 • Bijpassende coachtechnieken en wandel- en natuuroefeningen

Dag 3 – Methodieken 2: Wandelcoachen met diepgang en effect

 • De werking van emoties, om kunnen gaan met heftige emoties
 • Coachhobbels en andere moeilijkheden in de coaching, en vruchtbare wijzen om er mee om te gaan
 • Wandelcoachen met en naar compassie
 • De opbouw van de 2e en vervolg-coachwandelingen
 • Bijpassende wandel- en natuuroefeningen

Dag 4 – Natuur als coachinstrument

 • De relatie tussen brein, lichaam en natuur
 • Rijk gevulde Toolkit met gevarieerde wandel- en natuuroefeningen
 • Bomenles van Boswachter/wandelcoach Norbert Kwint of Jeroen Glissenaar: geef natuur betekenis
 • Persoonlijk en professioneel oefenen met natuuroefeningen

Dag 5 – Jij en je coachrelatie

 • Hoe ga je om met lastige coachsituaties en wat is jouw rol daarin?
 • Geef vakkundig vorm aan de Ethische code in de praktijk
 • Inspirerend afronden en evalueren
 • Ontwikkel jouw visie op coachen, natuur en het vak van wandelcoach

Dag 6 – Marketing die past bij jou als wandelcoach en succesvol klanten werven

 • Verfrissende marketing door ervaren ondernemerscoach Ingrid Beerse
 • Ontwerp je onderscheidende en unieke presentatie over jouw vak van wandelcoach
 • Doelgerichte en op coaches gerichte effectieve marketing, zodat je de klanten werft die bij jou passen

Dag 7 – Ochtend: Jouw kracht en blijvende ontwikkeling

 • Jouw persoonlijke visie als kracht
 • Je onweerstaanbare presentatie van jou als wandelcoach
 • Je duurzame ontwikkeling als wandelcoach

Kwaliteit en erkenningen

Waarom ónze opleiding tot wandelcoach?

Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau wandelcoacht vanaf 2004 en introduceerde in 2013 de eerste professionele wandelcoachopleiding in Nederland. We waren pionier in de professionalisering van wandelcoaching – en we lopen nog steeds voorop.

In een markt waar het begrip ‘coaching’ soms aan inflatie onderhevig lijkt te zijn, willen we ons met Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau onderscheiden als een opleidingscentrum dat hoogwaardige opleidingen biedt.

Inmiddels volgden al weer ruim 1000 wandelcoaches onze opleidingen en zijn onze opleidingen steeds beter geworden. We leunen niet achterover: we blijven onze opleidingen aanscherpen op basis van ontwikkelingen in het vakgebied en feedback van onze studenten.

Met de NOBCO erkende Post-Hbo Wandelcoach Opleiding tot Practitioner Wandelcoach (Internationaal Gecertificeerd) gaan we weer een stap verder: jij kunt je nu als wandelcoach rechtstreeks laten accrediteren als NOBCO Practitioner Wandelcoach met EIA-certificering. Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt en aan alle eisen voldoet ontvang je het NOBCO/EMCC erkende diploma en kun je je met de EIA-certificering onderscheiden op de markt.

Met het organiseren van deze opleiding dragen we bij aan het verder ontwikkelen van het (wandel)coachvak. Dat doen we met trots en overtuiging, want wij zien de resultaten van een het gedegen coachschap in combinatie met de effecten van coaching in de natuur.

Onze actieve rol in het vak zit hem ook in het wetenschappelijk onderzoek waaraan we hebben meegewerkt. Dit onderzoek van hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg valideerde de effectiviteit van wandelcoaching, en daarmee de positie van wandelcoaching als (deel)behandeling voor o.a. (werk)stress-gerelateerde klachten.

Sinds 2004 vind je onder het logo van onze website de subtitel: Helderheid. Eenvoud. Concrete resultaten. Dat is een belofte aan onze eigen coachees, maar óók aan jou als (aspirant) wandelcoach.

In onze wandelcoachopleidingen…

 • Is er persoonlijke aandacht voor jou en je ontwikkeling als wandelcoach
 • Staat een praktijkgerichte en compassievolle benadering van coaching centraal
 • Ontdek je waarom en hoe de natuur jouw coaching zo krachtig ondersteunt
 • Ontvang je tools en knowhow voor resultaatgedreven wandelcoaching
 • Ontvang je professionele supervisie
 • Ontwikkel je een eigen coachstijl die echt bij je past
 • Leer je wat jou uniek maakt en hoe je je onderscheidt van andere (wandel)coaches
 • Pas je kennis direct toe: op jezelf, je mede-cursisten én oefencoachees
 • Leer je zienderogen, maak je plezier en geniet je van de fantastische werking van onze wandelcoachaanpak!

Data van de opleiding

De Wandelcoach Opleiding start meerdere keren per jaar. Let op: op sommige locaties komen we maar één keer.

Hieronder zie je de op dit moment geplande data:

Voorjaar 2024

 • Groep 1 (vrijdagen; Bunnik, Utrecht)
  2 februari, 15 maart, 12 april, 26 april, 17 mei, 7 juni, 21 juni (ochtend) 2024 VOL en gestart
 • Groep 2 (vrijdagen; Deventer)
  9 februari, 1 maart, 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 28 juni (ochtend) 2024 VOL en gestart
 • Groep 3 (maandagen; Haarlem)
  26 februari, 25 maart, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni, 15 juli (ochtend) 2024 VOL en gestart
 • Groep 4 (donderdagen; Oosterhout)
  16 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 21 november 2024 VOL en gestart
 • Groep 5 (vrijdagen; Bunnik)
  20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2024, 10 januari, 31 januari en 21 februari 2025. VOL. Meld je aan voor de wachtlijst.
 • Groep 6 (vrijdagen; Extra groep in Bunnik)
  27 september, 25 oktober, 15 november, 20 december 2024, 24 januari, 14 februari en 7 maart 2025.