Anke Nienhuis wandelcoach

Iedereen wil ‘in balans zijn’. We willen zelf in balans zijn. We willen balans tussen werk en privé. Maar wat is ‘in balans zijn’ eigenlijk? Hoe krijg je dat dan? En hoe begeleid je je coachee naar balans? Anke Nienhuis ontwikkelde voor haar examen-paper voor de Opleiding tot RegisterWandelcoach® het Klaverbladmodel, een heldere wandelcoach-tool die ze succesvol inzet bij coachees. Ook voor jou is hij nu toegankelijk.

Over Anke

Anke, al lang thuis op het gebied van HR en organisatieverandering, raakte bevlogen voor nieuwe inzichten waarin mensen in beweging komen. Ze merkte dat juist letterlijk bewegen goede gesprekken stimuleert. Anke volgde de Wandelcoach Opleiding en verdiepte zich vol overgave in o.a. de werking van de psyche en de invloed van natuur en wandelen op de coaching. Ze zag hoe verschillende wandelcoachoefeningen haar oefencoachees positief beïnvloedden en kwam in een flow.

In balans zijn wandelcoach Anke Nienhuis Anke zegde haar baan op, richtte haar wandelcoachbedrijf op en pakte door met het vervolg, de Opleiding tot Register Wandelcoach. Dit bood haar nog meer houvast en ondersteuning in de opstartfase van haar bedrijf.

Inmiddels is haar bedrijf flink gegroeid en Anke bruist in coachtrajecten voor allerlei bedrijven. En opmerkelijk, ze gaan heel vaak over balans: tussen werk en privé, binnen in het werk of in de coachee zelf wanneer ze kampen met stress- of burn-out. Het bijzondere is dat Anke zelf nu veel meer balans ervaart in leven en werk!
.

Balans, wat is dat eigenlijk?

Anke: ‘Tijdens de Opleiding tot Register Wandelcoach® verdiepte ik mij en ontdekte dat balans vier dimensies heeft: de fysieke, mentale, sociaal-emotionele en de spirituele dimensie. Zij bieden je houvast wanneer je op zoek bent naar balans of persoonlijke ontwikkeling. Ze komen uit Stephen Covey’s 7e eigenschap ‘Houd de zaag scherp’.

Want vraag jezelf eens af wat je gelukkig maakt. En? Valt het binnen één of meerdere van deze dimensies? Vast wel. Ik oefende dit op mezelf, op mijn kinderen en mijn oefencoachees en het werkte fantastisch. Ik ontwikkelde de wandelcoachtool, de Klaverbladoefening. Voor coachees die zich uit balans voelen, die last hebben van stress, niet weten wat ze willen of zich afvragen ‘hoe krijg ik weer energie?’ (en nog meer balans-vragen).’

Twee voorbeelden

Coachee Myrthe was zichzelf kwijt. Ze voelde zich emotioneel onstabiel, stond op instorten. Ze voelde zich zwaar belast door langdurige gezondheidsproblemen van haar vader én haar zoon. Op haar werk was ze er met haar hoofd niet bij; ze kon gebeld worden voor kritieke spoedsituaties van haar zoontje. 

Coachee Dennis had letterlijk en figuurlijk zijn laptop dichtgeklapt na het zoveelste verwijt van een klant. Hij had enorm veel last van de manier waarop collega’s in deze klantorganisatie met elkaar en hem omgingen: bij een fout wijzen naar een ander. Ondertussen ging hij het zelf ook doen, argumenten vinden om aan te tonen dat hij geen blaam trof. Dit hield hem zo bezig dat hij er zelfs nachtmerries van kreeg. Zijn werkgever haalde hem weg bij deze klant en deed een handreiking voor wandelcoaching. Dennis greep dit met beide handen aan.

Balans met de Klaverblad wandelcoachoefening

‘De Klaverblad-oefening gaf beiden inzicht in hun balans en bracht hen in beweging. De oefening geeft jou, wandelcoach, houvast in het onderzoeken welke activiteiten energie geven en in welke mate hier behoefte aan is. Ook maakt de oefening bewust welke stappen je coachee kan zetten om balans te ervaren. Je coachee ontdekt ook waar focus ligt en welke verandering zij wenst. De oefening biedt een rijk en verhelderend palet. Ik beschrijf zo hoe ik het aanpakte met Myrthe en Dennis.’

Hoe ziet de Klaverblad oefening eruit?

‘Natuurlijk begin ik met de Basiswandeling zodat er rust ontstaat. Dan teken ik een Klaverblad in het zand en vertel kort over de vier dimensies van balans. Per dimensie geef ik voorbeelden van activiteiten, aandacht- en tijdsbesteding daarbinnen, zoals:

  • Het fysiek blad: aandacht voor beweging, voeding, stress beheersing;
  • Het mentale blad: lezen, persoonlijke ontwikkeling, visualiseren van plannen, schrijven;
  • Het sociaal-emotionele blad: in contact zijn en tijd doorbrengen met familie, vrienden en mensen die je liefhebt, gericht op (zelf)compassie en verbondenheid;
  • Het spirituele blad: zingeving, stilte en bezinning, zelfreflectie, bewust zijn in het moment, meditatie.

Ik leg uit dat het per persoon verschilt wat balans voor hen is. Ik nodig mijn coachee uit om de dimensies te verkennen, door te kijken naar de gewenste situatie, vervolgens de huidige situatie en tot slot de gewenste verandering. Zie de figuur hieronder voor de vragen per stap. Neem vooral rust en tijd om het samen met je coachee te verkennen.’

Wat is in balans zijn: Anke Nienhuis ontwikkelde de Klaverblad wandelcoach tool

‘Bij de gewenste situatie vraag ik de coachee om hardop te verlangen. We lopen de 4 dimensies één voor één heel rustig langs. Bij de huidige situatie vraag ik de coachee een cijfer aan iedere dimensie te geven. Wanneer je de tijd nam om de eerste stap goed te verkennen gaat de coachee dit goed aanvoelen.

Tenslotte, bij de gewenste verandering, benoemt de coachee een gehele dimensie of een specifieke activiteit waar hij meer aandacht aan wil besteden. Ik nodig mijn coachee vervolgens uit om weer door te wandelen en deze gewenste verandering te vertalen naar een concrete stap. De Bomenschaalvraag helpt hier goed bij. Soms vraag ik mijn coachee om elementen uit de natuur te zoeken bij elk Klaverblad. Dat kan ook veel helderheid geven.’

Myrthe

Anke Nienhuis wandelcoachMyrthe ziet hoe essentieel het is om hoe-dan-ook, momenten te pakken voor zichzelf, zodat ze kan kalmeren. Hoe? Ze komt er niet op.
Met behulp van de Klaverblad-oefening nodig ik haar uit om haar verlangen te laten spreken: stel je voor dat je alle tijd hebt en alleen voor jezelf hoeft te zorgen? Wat doe je dan? We lopen rustig één voor één de dimensies langs en Myrthe vertelt.
Bij het inzoomen op de huidige situatie geeft ze haar aandacht voor de spirituele dimensie een 3. Ze wil de spirituele dimensie verder laten groeien. Hoe? Door negatieve gedachten actief te vervangen door aandacht voor zintuiglijke waarnemingen (kijken, voelen, ruiken, horen, proeven). Ze geeft het vorm in een dagelijkse wandeling van een half uur. Verder kijkend naar een gewenste verandering wil ze de sociaal-emotionele dimensie meer ruimte geven. Concreet betekent het buitenshuis een afspraak maken met twee vriendinnen, zodat ze er echt uit is. Ze heeft er zin in. Van de fysieke dimensie moet ze niets hebben. Dat voelt als ‘moeten’. Brr, rilt ze. Duidelijk.

Dennis

Bij Dennis vragen de fysieke en mentale dimensies zijn aandacht. Hij ziet meteen dat hij voeding prioriteit wil geven. Hij slaat maaltijden over met het oog op zijn sportuurtje en eet dan snel wat yoghurt. Dennis denkt dat als hij zichzelf beter voedt dit ook goed is voor zijn mentale welzijn. Hij denkt na over geschikte momenten in de week waarop hij boodschappen kan doen en welke baktalenten hij tevoorschijn wil laten komen. Dit weekend bakt hij een favoriete bananencake, die hij in stukken invriest als tussendoortje bij het werken. Een paar dagen later ontvang ik een foto van het resultaat via whatsapp. Het lijkt een eenvoudige stap maar door zichzelf goed te voeden komt Dennis ook op de andere dimensies in balans.

Eigen balans-weg

Anke Nienhuis wandelcoach ontwikkelt Klaverblad wandelcoach tool‘Wat ‘in balans zijn’ is, verschilt per persoon en ook de weg daar naartoe. Ieder loopt zijn eigen pad in zijn eigen tempo. De Klaverbladoefening helpt jou wandelcoach, om in de breedte te verkennen wat in balans zijn betekent en hoe je coachee hier stappen in kan zetten.’

Ben je zelf uit balans? Anke helpt je weer op koers. Wil je met je team een heidag en je weet niet hoe het aan te pakken. Ga met Anke naar buiten en ontdek de uitgebalanceerde stappen die je team gaat maken.
Kijk op www.ankenienhuis.nl

En lezer, wat betekent balans voor jou? Laat het ons horen!

Hilde Backus van Het Coach Bureau | wandelcoach.nl

Over Het Coach Bureau

Je las een blogartikel van wandelcoach.nl, de website van Het Coach Bureau van Hilde Backus. Leuk dat je op onze website bent!

Opleidingen voor wandelcoaches
Ben je geïnteresseerd in het vak van wandelcoach? We bieden verschillende opleidingen en trainingen.

Loopbaancoaching & talentontwikkeling
Ben je een professional of manager op HBO/WO-niveau? Heb je het gevoel dat je meer uit je werk en leven zou kunnen halen? Daar helpen we je graag bij.

Nieuwe artikelen direct per e-mail ontvangen?
Meld je dan aan voor ons gratis e-zine!

Meld je aan voor het gratis e-zine van Het Coach Bureau