Commissie van advies

De opleiding tot Register Wandelcoach van Het Coach Bureau wordt jaarlijks beoordeeld en geëvalueerd door een driekoppige commissie van advies.

Karin Tanja-Dijkstra

Assistent-professor / omgevingspsycholoog
Vrije Universiteit Amsterdam

Karin is verbonden aan het Amsterdam Emotion Regulation Lab van de VU Amsterdam, waar onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de natuur op mens en emotie. Karin werkt o.a. aan een herhaling van het invloedrijke onderzoek van Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, Miles en Zelson (1991), waaruit blijkt dat het verblijf in een natuurlijke omgeving stress-verlagende effecten heeft op mensen.

Tia Hermans

Onderzoeksleider natuur & biodiversiteit,
WUR (Wageningen Environmental Research)

Tia coördineert beleidsondersteunend onderzoek voor het ministerie Economische Zaken op het terrein agro en natuur. Zij is met name geïnteresseerd in het effect van groen op welbevinden en gezondheid van mensen. Zo heeft zij bijvoorbeeld gewerkt aan verkenning wat gezondheidsprofessionals nodig hebben om meer te doen met groen ten behoeve van de gezondheid.

Remco Koffijberg

Expert trainingsontwikkeling & blended learning

Remco Koffijberg studeerde Toegepaste Onderwijskunde en houdt zich sindsdien bezig met de ontwikkeling van training en opleiding, specifiek het ontwerpen van leertrajecten, zowel klassikaal, als in grote groepen of digitaal. Een belangrijk aandachtspunt is ’transfer’: wordt de leerstof in de praktijk gebruikt? Als zelfstandige gaf hij didactische trainingen aan uiteenlopende doelgroepen zoals de brandweer (BOCAS) en medisch specialisten (SBOH), en ontwikkelde hij e-learnings voor onder andere KLM en FrieslandCampina.