Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach (NOBCO/EMCC)2022-11-28T09:58:40+01:00

Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach

Ontwikkel je tot professioneel coach met specialisatie wandelcoaching: verdiep en versterk je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld.

De Wandelcoach Opleiding van Het Coach Bureau van Hilde BackusIn deze intensieve, praktijkgerichte en verfrissende Wandelcoach Opleiding op practitionerniveau leiden we je in 6 maanden op tot gediplomeerd wandelcoach. Aan de hand van een uitgebalanceerde combinatie van heldere theorie, praktische oefeningen, constructieve feedback en zelfreflectie ontwikkel je je coachvaardigheden en leer je hoe je de natuur en het fysieke lichaam inzet als praktisch coachinstrument.

Na het behaalde examen kun je uitstekend uit de voeten met wandelcoaching en begeleid je je coachees resultaatgedreven en compassievol, wandelend in de natuur, naar het realiseren van hun wensen.

Je voldoet aan de internationale eisen en ontvangt een EMCC-internationaal erkend diploma van de NOBCO. Daarmee erkennen de NOBCO en het EMCC je als volwaardig (wandel)coach op practitionerniveau (EMCC European Mentoring and Coaching Council, Nobco Nederlandse Beroepsorde van Coaching).

Waarom een wandelcoachopleiding met internationale certificering?

Ons prachtige coachvak is een vrij beroep: iedereen mag zich coach of wandelcoach noemen. Maar dat leidt soms tot grote kwaliteitsverschillen. Want coachen is een vak. En wandelcoachen ook!

Met onze gedegen, erkende opleiding voel je je stevig in je werk, wek je vertrouwen en genereer je goede resultaten bij je coachees en krijg je zeer tevreden klanten. Je voorkomt veel gemaakte fouten, zoals ‘louter op gevoel coachen’, verkeerde coachinterventies gebruiken, de natuur te pas en onpas inzetten, en niet op tijd doorverwijzen.

Resultaatgedreven wandelcoachen in en met de natuur is een specifieke vaardigheid die je je eigen kunt maken door veel te oefenen met onze bewezen goedwerkende methode, en te reflecteren met feedback van je collega-studenten, coachees en je supervisor.

Onze methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Groningen (RUG), Hoogleraar Natuurbeleving en Omgevingspsychologie Agnes van den Berg, en heeft zeer goede resultaten en werd gewaardeerd door de onderzoeksgroep met een 8,7. Hier vind je de publicatie van het onderzoek.

Onze studenten waarderen onze deskundigheid én ze hebben plezier

Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau biedt al zo’n 20 jaar wandelcoachopleidingen en wandelcoachingprogramma’s. Wij worden voortdurend getoetst (én goed bevonden) op de kwaliteit van onze opleidingen en organisatie door o.m. NRTO, CRKBO, CPION, NOLOC, NIP en de NOBCO-PE uren.

Onze studenten zijn gloeiend enthousiast over onze opleidingen. Ze waarderen de diepgang, leerzaamheid en toepasbaarheid met een constant hoog cijfer. Ook komen ze zelf goed tot hun recht in het veilige en verfrissende leerklimaat en genieten ze van het leer- en oefenproces: een belangrijke voorwaarde voor je ontwikkeling tot succesvol wandelcoach.

Met deze nieuwe Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd coach gaan we nog een stap verder: jij kunt je nu als wandelcoach rechtstreeks laten accrediteren als Internationaal gecertificeerd Wandelcoach.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt ontvang je van NOBCO/EMCC een Internationaal erkend diploma.*

Met het organiseren van deze opleiding dragen we bij aan het verder ontwikkelen van het (wandel)coachvak. Dat doen we met trots en overtuiging, want wij zien de resultaten van een het gedegen coachschap in combinatie met de effecten van coaching in de natuur.

* De aanvraag is in behandeling. Heb je vragen? Maak meteen een belafspraak via .

Wat leer je in de opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach?

 • Natuurlijk leer je alles wat je nodig hebt om een uitstekende en succesvolle wandelcoach te worden.
 • Je verdiept en versterkt je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld:
  • Je bent compassievol en oprecht naar je coachee, je biedt vertrouwen en begeleidt je coachee naar eigenheid en eigen besluiten. Je handelt vruchtbaar bij (heftige) emoties en blijft op je eigen benen staan. Je creëert een veilige omgeving waarin je coachee kan leren en groeien. Je kunt daarbij verschillende tools, oefeningen en technieken inzetten.
  • Je verdiept je zelfinzicht en ziet wanneer je eigen ideeën, waarden, meningen en gevoelens door het coachgesprek gaan lopen. Je weet je gedrag tijdig bij te sturen en vertrouwt op de keuzes van je coachee.
  • Je stelt een heldere coachovereenkomst/opdrachtbevestiging op met glasheldere afspraken over o.m. planning en verantwoordelijkheden. In dit document doe je ook je visie, aanpak en stappenplan uit de doeken.
  • Je leert praktisch toepasbare en effectieve methodieken waarmee je samen met je coachee in de natuur, tot succesvolle resultaten komt. Onze rijke en royale methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Groningen (RUG, Hoogleraar Natuurbeleving en Omgevingspsychologie Dr. Agnes van den Berg), heeft zeer goede en hoopvolle resultaten en werd gewaardeerd door de onderzoeksgroep met een 8,7. Hier vind je de publicatie van het onderzoek.
  • Je geeft een stappenplan vorm, coacht actie- en resultaatgedreven en stimuleert je coachee naar passende en daadwerkelijk nieuwe keuzes en gedrag. Zo gaat je coachee op weg gaat naar het realiseren van verlangens en verandert er echt wat in het leven van je coachee.
  • Je ontwikkelt een eigen doorleefde wandelcoachstijl en een visie op je aanpak (je hanteert niet een standaard aanpak of bedacht concept). Je kunt je coachee hierin verhelderend en begeesterend motiveren. Je ontwikkelt je blijvend in het (wandel)coachvak.
 • De Buitendokters leggen je de wetenschappelijke achtergronden op toegankelijke wijze uit van het effect van natuur op gezondheid. Ze geven ook de verklaringen van de werking van wandelcoaching.
 • Je leert werken met ruim 30 gewaardeerde en praktisch uitvoerbare wandelcoachoefeningen waarmee je bereikt dat je coachees zich openstellen, hoop krijgen, gemotiveerd raken en in actie komen. Op weg naar het realiseren van diepe verlangens.
 • Je ontdekt wat jou uniek maakt als wandelcoach en je krijgt inzicht in welk type coachee en vraagstuk daarbij passen. Samen met de op coaches afgestemde marketing die je leert van Selma Foeken kun je een vliegende start maken met het werven van klanten. Of, als dat aan de orde is, het wandelcoachen overtuigend vormgeven binnen je baan.
 • Je begeleidt gedurende de opleiding 5 à 6 (oefen)coachees in een kort wandelcoachtraject en doet royaal ervaring op als wandelcoach. Je kunt uit de voeten met deze professionele stijl van wandelcoachen, waarmee je aan tafel komt bij bedrijven, organisaties en particulieren.

De 8 NOBCO-competenties zijn: zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met de coachovereenkomst, vormgeven van de coachrelatie, coachvaardigheden, doel- en actiegerichtheid, gebruik maken van modellen en technieken, en evalueren. Deze competenties komen ook allemaal terug in onze ‘gewone’ Wandelcoach Opleiding. In de Opleiding tot RegisterWandelcoach® verdiep jij je verder als persoon en wandelcoach (verderop op deze pagina meer over de verschillen).

Wat ontvang je wanneer je meedoet?

Gevarieerde en inspirerende opleidingsdagen en 1 examendag
We komen op dag 1 t/m 6 bij elkaar van 10.00 tot 17.00 uur (vanaf 9.30 uur ben je welkom en staan koffie/thee en lekkers klaar). Dag 7 duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Dat is de dag dat je (hernieuwde) wandelcoachbedrijf/werk presenteert. Ook geef je dan je toelichting op jouw eigen coachvisie/model. Doe je mee aan het examen, dan is dag 8 de examendag.

Oefencoachees
Je leert door te doen: jij oefent met 5 tot 6 oefencoachees in een kort wandelcoachtraject van 5 tot 6 coachwandelingen. Je reflecteert uitgebreid op je coachwandelingen aan de hand van gerichte reflectieopdrachten, zodat je je steeds verder ontwikkelt tot professioneel wandelcoach.

Persoonlijke feedback en supervisie
Je legt verslag van je coachwandelingen en de uitgevoerde wandeloefeningen met je oefencoachees, en je ontvangt in persoonlijke gesprekken met je opleider feedback en supervisie op je coachcompetenties.

Intervisiebijeenkomsten
In 4 intervisiebijeenkomsten met medestudenten oefen je, bespreek je je voortgang en ondersteun je elkaar om je doelen te bereiken beter te worden in het coachvak. Je doet dit aan de hand van heldere oefeningen en een bekrachtigend format.

Praktische wandelcoachtoolkit
Je ontvangt meer dan 100 toegankelijke, handige en bruikbare checklists, die je ook tijdens de wandelingen met je oefencoachees kunt gebruiken.

Literatuur & video’s
Natuurlijk ontvang je de boeken die Hilde Backus schreef. En meer:

 • ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid; 7-stappenplan voor coaches die de natuur in willen’ (Boomuitgevers 2021) van Hilde Backus (psycholoog en oprichter Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau)
 • ‘Op weg naar plezier in je werk’ (Forte Uitgevers 2012) van Hilde Backus
 • ‘Wandel je wijzer’ van Aat van der Harst
 • Praktisch werkboek over marketing die bij jou past en het genereren van klanten, van Selma Foeken
 • Verdiepende video’s over o.m. de theorie van (wandel)coachen

Voor wie is de opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach?

Deze opleiding is voor jou als je…

 • Het prachtvak van wandelcoachen wilt ontdekken en je eigen wilt maken
 • Ernaar verlangt in en met de natuur te werken
 • Mensen resultaatgedreven en met compassie naar voldoening en gezondheid wilt coachen
 • Graag een (internationale) erkenning wilt als wandelcoach
 • Al een tijdje coacht of wandelcoacht, maar het loopt niet helemaal lekker en je wilt het wandelcoachen beter onder de knie krijgen
 • Een eigen bedrijf als wandelcoach hebt maar nog onvoldoende succesvol bent
 • Wilt leren hoe je met je wandelcoachbedrijf of met je wandelcoachwerk binnen je baan, een vliegende start maakt
 • Professioneel wandelcoach wil worden.

De opleiding is een goede ontwikkelstap voor alle professionals die met mensen werken, zoals coaches, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, (jeugd)hulpverleners, artsen, pedagogen, hr-managers, leidinggevenden, docenten en trainers.

We bieden de opleiding aan op Post-Hbo-niveau. Je hebt een Hbo-diploma nodig om het Internationale certificaat te kunnen verkrijgen.

Het opleidingsprogramma

Elke opleidingsdag staat in het teken van specifieke thema’s, waarop je je met de tussentijdse opdrachten en oefeningen voorbereidt.

Dag 1: De Wandelcoach

 • Het vak van wandelcoach, wat voor een wandelcoach ben jij?
 • De uitgangspunten en Ethische code, de basis voor je professionele houding
 • Het wandelcoachtraject van A tot Z
 • De Hartklop-methodiek, waardoor je vrij luistert en aansluit
 • Effectief (wandelend) intakegesprek, je krijgt helder focus voor het coachtraject
 • De goed werkende start van je coachwandeling, aandacht verzamelen voor de dingen die ertoe doen
 • Wetenschappelijke kennis over het effect van natuur op gezondheid

Dag 2: Methodieken 1: Resultaatgedreven en effectief wandelcoachen

 • Wandelcoachen naar wezenlijke resultaten
 • Helder waarnemen en zelfreflectie
 • Resultaatgedreven wandelcoachen naar passende en duurzame oplossingen
 • De opbouw van de eerste coachwandeling
 • De coachovereenkomst/opdrachtbevestiging waarmee je helderheid schept voor alle partijen
 • Bijpassende coachtechnieken en wandel- en natuuroefeningen

Dag 3 – Methodieken 2: Wandelcoachen met diepgang en effect

 • De werking van emoties, en aandachtig blijven coachen bij heftige emoties
 • Coachhobbels en andere moeilijkheden in de coaching, en vruchtbare wijzen om er mee om te gaan
 • Wandelcoachen met en naar compassie
 • De opbouw van de 2e en vervolg-coachwandelingen
 • Bijpassende wandel- en natuuroefeningen

Dag 4 – Natuur als coachinstrument

 • De Greenmind theory, de relatie tussen brein, lichaam en natuur
 • Rijk gevulde Toolkit met gevarieerde wandel- en natuuroefeningen
 • Bomenles van Boswachter/wandelcoach Norbert Kwint of Jeroen Glissenaar: hoe geef je natuur betekenis in je coaching?
 • Persoonlijk en professioneel oefenen met natuuroefeningen

Dag 5 – Marketing die past bij jou als wandelcoach en succesvol klanten werven

 • Verfrissende marketing door ervaren ondernemerscoach Selma Foeken
 • Ontwerp je onderscheidende en unieke presentatie over jouw vak van wandelcoach
 • Doelgerichte en op coaches gerichte effectieve marketing, zodat je de klanten werft die bij jou passen

Dag 6 – Jij en je coachrelatie

 • Hoe ga je om met lastige coachsituaties en wat is jouw rol daarin?
 • Geef vakkundig vorm aan de Ethische code in de praktijk
 • Inspirerend afronden en evalueren
 • Ontwikkel jouw visie op coachen, natuur en het vak van wandelcoach

Dag 7 – Ochtend: Jouw kracht en blijvende ontwikkeling

 • Jouw persoonlijke visie als kracht
 • Je onweerstaanbare presentatie van jou als wandelcoach
 • Je duurzame ontwikkeling als wandelcoach

Dag 8 – Facultatief: het Praktijkexamen

 • Zie de informatie hieronder voor details.

Het examen

Wanneer je de opdrachten en reflectieverslagen behorende bij de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd coach juist, volledig en tijdig hebt ingeleverd, de wandelcoachtrajecten op een correcte manier hebt uitgevoerd, en je ontwikkeling van de gevraagde coachvaardigheden toonde, kun je meedoen aan het examen.

Tijdens het examen kijken we of je competenties voldoen aan de criteria van het practitionerniveau, zoals omschreven door EMCC/NOBCO. We doen dit met het onafhankelijke 4 ogen principe.

EIA diploma

Na een positieve beoordeling van het examen ontvang je het EIA diploma via de NOBCO. Dan ben je NOBCO/EIA gecertificeerd (wandel)coach en EMCC internationaal gecertificeerd (wandel)coach. Zo kun je (internationale) opdrachtgevers – d.m.v. de erkende accreditatie – overtuigen van jouw professionele kwaliteit als wandelcoach.

Wat is het verschil met onze andere Wandelcoachopleidingen?

Het verschil met de ‘gewone’ Post-Hbo Wandelcoach Opleiding

De inhoud van beide opleidingen is hetzelfde. Het verschil zit hem in het aantal oefencoachees dat je tussen de opleidingsdagen coacht. Bij de Wandelcoach Opleiding zijn dat 3 oefencoachees in 5 wandelingen (15 wandelingen van 1,5 uur). In de Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach coach je 5 tot 6 oefencoachees in 5 tot 6 coachwandelingen (bij elkaar 27 coachwandelingen). Meer coachen kost meer tijd, daarom is de doorlooptijd van de Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach langer. En dan kun je opgaan voor het examen (op dag 8). Bij een positieve beoordeling ontvang je het EIA diploma via de NOBCO.

Het verschil met de Opleiding tot RegisterWandelcoach

De Opleiding tot RegisterWandelcoach is een vervolgopleiding op één van de twee Wandelcoachopleidingen. Je verdiept je coachcompetenties verder en versterkt je persoonlijke wandelcoachstijl. Je leert nog veel meer over (automatische) psychologische processen die aan de orde zijn in de coachrelatie en hoe je daar mee om kunt gaan (uit kunt blijven). Je leert hoe je coachees kunt begeleiden in een transformatie-proces en wat natuur hierin kan betekenen. Verder leer je hoe de lichamelijke activiteit van het wandelen en andere fysieke oefeningen en houdingen de psyche beïnvloeden en hoe dat je wandelcoaching intensifieert. Het Examen van de Opleiding tot RegisterWandelcoach bestaat uit een praktijkexamen, een paper en een kennistoets. Wanneer je het examen behaalt ontvang je een erkend Post-Hbo diploma van het CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Je bent dan erkend RegisterWandelcoach®.

Wie zijn je opleiders?

Tineke Franssen - trainer Wandelcoach Opleiding

Tineke Franssen

Wandelcoach, opleider, trainer, supervisor

Tineke Franssen is ruim 25 jaar coach en daarvan 12 jaar wandelcoach. Ze heeft haar hart verpand aan het wandelcoachen: dáár waar zij zelf ook oplaadt, ontspant en tot nieuwe inzichten komt. In de natuur kan zij zich verwonderen en tot rust komen en heel mooie resultaten behalen met haar coachees.

Tineke deed HBO-iw met een VO Management, Organisatie en Beleid en de VO Supervisiekunde. Ze volgde verschillende coachopleidingen, onder andere Oplossingsgericht Werken bij Arnoud Huibers, verschillende Mindfulnesscursussen en Opleiding tot Mindfulnesstrainer bij Renske van Berkel 2012 en Hende Bauer. Tineke is geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), FRA006-S en Registercoach FRA006-RC, ook bij de LVSC.

Tineke (wandel)coachte en superviseerde meer dan 500 managers en professionals binnen verschillende organisaties. Daarnaast begeleidde zij tientallen teams in coaching en intervisie. Ze focust subtiel op aanwezige talenten en de (kleine) stappen die gezet kunnen worden om in beweging te komen. Binnen Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau geeft Tineke de Wandelcoach Opleiding, InCompany Wandelcoach Opleidingen en de Opleiding tot RegisterWandelcoach. Zij coacht ook ons wandelcoachprogramma Ontdek je Talent. Dat Tineke zingt in een koor hoor je aan haar prachtige melodieuze stem.

Daphne Meuwese - gastdocent Wandelcoach Opleiding

Daphne Meuwese

De Buitendokters

Daphne studeerde Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgt nu de GZ-opleiding. Ze studeerde ook Bos en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en zo combineerde zij natuur en psychologie binnen in haarzelf.

Deze combi bracht haar tot haar promotie op de thesis ‘When in need, nature is there for you’. Daphne is werkzaam als psycholoog bij Altrecht. Referentiekaders waar zij affiniteit mee heeft zijn CGT, EFT relatie/gezinstherapie en schematherapie. Daarnaast vertaalt ze onderzoek naar praktische natuur- en zorginnovaties vanuit haar bedrijf De Buitendokters, waar ze medeoprichter van is.

Norbert Kwint - boswacht / trainer Wandelcoach Opleiding

Norbert Kwint

Boswachter

Na zijn Bos- en Natuurbeheeropleiding werkte Norbert jarenlang als vogelteller waarna hij bij Natuurmonumenten terecht kwam als Boswachter. Daar werd hij tevens leidinggevende en hij voerde zijn functioneringsgesprekken al in de jaren ‘90 wandelend in de natuur. Een echte voorloper.

Norbert is verknocht aan de natuur. Hij was student van het eerste uur in onze Wandelcoach Opleiding, en hij miste een Boswachter in de opleiding. Die onverwachte sollicitatie kon ik niet voorbij laten gaan. Sindsdien geeft Norbert Bomenles en leert hij je hoe natuur betekenisvol maakt in je wandelcoaching. Norbert is tegenwoordig Coördinator Natuurbeleving bij Stichting Flevolandschap en hij is ook wandel- en natuurcoach. Norbert is dol op zijn moestuin en hij zingt.

Anneke Dekkers - marketing expert / trainer Wandelcoach Opleiding

Selma Foeken

Ondernemerscoach en marketingstrateeg

Selma weet dat je aan marketing kunt doen zonder verkoperig te worden, trucjes toe te passen of jezelf op de borst te kloppen. Gelukkig, dat hoeft dus niet. Want je kunt heel goed in je marketing en profilering dichtbij jezelf blijven. Sterker nog, zij ziet dat dit dé manier is om jezelf echt te onderscheiden. In onze Wandelcoach Opleidingen leert zij je hoe je dit als wandelcoach kunt doen.

Selma volgde Marketing en Communicatie aan de Hogeschool Diedenoord, en vernieuwt zich elk moment in praktische marketing die goed werkt voor coaches. Zij ontwikkelde haar eigen methode De Paraplu waarmee je als coach een heldere focus krijgt met je bedrijf, je visie haarscherp verwoordt en een bedrijf ontwikkelt dat je als een jas past. Selma is thuis in de 12 Ondernemersprofielen, waarbij elk profiel zijn eigen marketing behoeft. Selma danst graag.

Kwaliteit en erkenningen

NOBCO-waardering: 39 PE-uren

Ben je lid van de NOBCO? Aan de Wandelcoach Opleiding zijn 39 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Je ontvangt deze PE-uren voor je ontwikkeling als wandelcoach bij een goede afronding van de opleiding.
Het NOBCO-kenmerk van de opleiding is: 2109029-Wnl-045.

Geregistreerde Onderwijsinstelling

Het Coach Bureau staat met de Wandelcoach Opleiding geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en voldoet dus aan de strenge Europese richtlijnen voor onderwijsinstellingen.

NRTO

Het Coach Bureau is lid van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen en De Wandelcoach Opleiding heeft het NRTO-keurmerk voor hoog gekwalificeerde en gevarieerde educatie.

Registerpsycholoog NIP

Hilde Backus is als Psycholoog NIP opgenomen in het Register Arbeid en Organisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat borgt vakbekwaamheid, kwaliteit en permanente educatie.

NOLOC Erkend loopbaanprofessional

Bij Noloc is Hilde Backus erkend loopbaanprofessional. Het Noloc toetst op groei, zorgvuldigheid, kwaliteit en deskundigheid.

Waarom kiezen voor Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau?

Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau wandelcoacht vanaf 2004 en introduceerde in 2013 de eerste professionele wandelcoachopleiding in Nederland. We waren pionier in de professionalisering van wandelcoaching – en we lopen nog steeds voorop.

In een markt waar het begrip ‘coaching’ soms aan inflatie onderhevig lijkt te zijn, willen we ons met Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau onderscheiden als een instituut dat hoogwaardige opleidingen biedt.

We zijn de enige aanbieder waar je ook de Opleiding tot RegisterWandelcoach® kunt volgen, geregistreerd en geaccrediteerd door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) en afgerond met een volwaardig Post HBO-diploma.

Inmiddels volgden al weer bijna 800 wandelcoaches onze opleidingen en zijn onze opleidingen steeds beter geworden. We leunen niet achterover: we blijven onze opleidingen aanscherpen op basis van ontwikkelingen in het vakgebied en feedback van onze studenten.

Onze actieve rol in het vak zit hem ook in het wetenschappelijk onderzoek waaraan we hebben meegewerkt. Dit onderzoek van hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg valideerde de effectiviteit van wandelcoaching, en daarmee de positie van wandelcoaching als (deel)behandeling voor o.a. (werk)stress-gerelateerde klachten.

Onder het logo van onze website zie je als subtitel: Helderheid. Eenvoud. Concrete resultaten. Dat is een belofte aan onze eigen coachees, maar óók aan jou als (aspirant) wandelcoach.

In onze wandelcoachopleidingen…

 • is er persoonlijke aandacht voor jou en je ontwikkeling als wandelcoach
 • staat een praktijkgerichte en compassievolle benadering van coaching centraal
 • ontdek je waarom en hoe de natuur jouw coaching zo krachtig ondersteunt
 • krijg je tools en knowhow voor resultaatgerichte wandelcoaching
 • ontwikkel je een eigen coachingstijl die echt bij je past
 • leer je wat jou uniek maakt en hoe je je onderscheidt van andere coaches
 • pas je kennis direct toe: op jezelf, je mede-cursisten én proefklanten

Praktische informatie

Data

Vrijdagen 3 februari, 24 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 16 juni, 30 juni (ochtend), 7 juli (examendag) 2023 VOL Meld je aan voor de wachtlijst

Zes opleidingsdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur, dag 7 is een opleidingsochtend van 09.30 tot 12.30 uur.

Let op: dit is de eerste én laatste editie die je in een half jaar kunt doen

Wereldwijd, en ook bij het EMCC, worden de eisen aan het coachvak steeds hoger. Daarom is dit de eerste én laatste opleiding die je binnen een half jaar kunt doen om het erkende diploma op practitionerniveau te ontvangen. De volgende editie van de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach in september zal een aanvullend praktijkdeel bevatten. Je begeleidt dan na afloop van de halfjaarsopleiding nog 8 coachees in een wandelcoachtraject van 5 coachwandelingen. Dit doe je onder supervisie en je krijgt er maximaal een jaar de tijd voor. De opleiding gaat dus meer tijd kosten en ook je financiële investering voor de internationale certificering zal hoger zijn.

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers is maximaal 12 per groep. De ervaring leert dat dit een mooie groepsgrootte is: er is alle tijd en ruimte voor individuele aandacht door de opleider en supervisor, maar de groep is ook groot genoeg voor onderlinge support.

Locatie

De opleiding wordt gegeven in Bunnik, op de prachtige landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen ten oosten van Utrecht in de Veldkeuken. In het hostel Stay-Okay Bunnik op het landgoed kun je een voorovernachting boeken.

Je investering

Je investering voor de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding tot Gecertificeerd (wandel)coach bedraagt € 3450*. Door onze CRKBO-registratie kunnen we de opleiding btw-vrij aanbieden en bespaar je 21% op de opleidingskosten.

Dit is inclusief:

 • Zes opleidingsdagen in een prachtige bosrijke locatie 10.00-17.00
 • Een opleidingsochtend van 10.00-13.00
 • Persoonlijke supervisiegesprekken
 • Heerlijke biologische lunches, koffie/thee/sap, lekkers
 • Intervisie
 • Praktische wandelcoach Toolkit
 • Literatuur (3 boeken), video’s en hand-outs
 • Examendag

* Tarief 2022, wijzigingen per 2023 voorbehouden.

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen hieronder op een rijtje gezet. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Mail ons dan je vraag, je krijgt altijd snel een reactie.

Waarin onderscheidt De Wandelcoach Opleiding zich van andere trainingen, cursussen en opleidingen voor wandelcoaches?2022-11-11T17:04:48+01:00

De Wandelcoach Opleiding is een erkende Post HBO-opleiding. Hooggekwalificeerde opleiding, vrijgesteld van btw, fiscaal aftrekbaar als ondernemerskosten.

De opleiding heeft een heldere opbouw, zit degelijk in elkaar, is afwisselend en komt tegemoet aan verschillende leerstijlen. We scholen en trainen je in een praktisch toepasbare, compassievolle en resultaatgerichte aanpak die je in staat stelt om je klanten op een plezierige en productieve manier te coachen in de natuur naar hun gewenste resultaten. Alles wat je leert heeft een theoretische basis en is wetenschappelijk getoetst.

De methode die je leert is onderzocht door Hoogleraar Natuurbeleving Agnes van den Berg (universiteit van Groningen) en is gescoord door de deelnemers van de onderzoeksgroep met een 8,7. We vallen je niet diepgaand lastig met onderliggende theorieën: je leert meteen de praktijk en je leert hoe je de natuur hierbij kunt inzetten.

De Wandelcoach Opleiding biedt een compleet programma waarin je ook leert hoe je je wandelcoachbedrijf vorm geeft zodat het jou past als je jas en hoe je daarmee een vliegende start kunt maken. De trainer van De Wandelcoach Opleiding weet immers hoe je een succesvol bedrijf start en verder ontwikkelt. Hilde is uitstekend en deskundig opgeleid, volgt voortdurend intervisie en supervisie, is inspirerend, coachte bijna 700 mensen en is succesvol ondernemer. Andere trainers zijn: Hoogleraar Natuurbeleving Agnes van den Berg en Boswachter Norbert Kwint en Jeroen Glissenaar.

Wat is het verschil tussen de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding en de Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd (wandel)coach EMCC/Nobco?2022-11-11T17:31:10+01:00

De inhoud van beide opleidingen is hetzelfde. In beide opleidingen komen de 8 NOBCO-competenties aan bod (zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met de coachovereenkomst, vormgeven van de coachrelatie, coachvaardigheden, doel- en actiegerichtheid, gebruik maken van modellen en technieken, en evalueren).

Het verschil zit hem in het aantal oefencoachees dat je tussen de opleidingsdagen coacht. Bij de Wandelcoach Opleiding zijn dat 3 oefencoachees in 5 wandelingen (15 wandelingen van 1,5 uur). In de Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach coach je 5 tot 6 oefencoachees in 5 tot 6 coachwandelingen (bij elkaar 27 coachwandelingen). Meer coachen kost meer tijd, daarom is de doorlooptijd van de Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach langer. Vervolgens kun je opgaan voor het examen (op dag 8). Bij een positieve beoordeling ontvang je het EIA diploma via de NOBCO en ben je volwaardig EIA-gecertificeerd.

Let op: dit is de eerste én laatste editie die je in een half jaar kunt doen

Wereldwijd, en ook bij het EMCC, worden de eisen aan het coachvak steeds hoger. Daarom is dit de eerste én laatste Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd coach die je binnen een half jaar kunt doen om het erkende diploma op practitionerniveau te ontvangen. De volgende edities van de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach vanaf september/oktober zullen een aanvullend praktijkdeel bevatten. Wat houdt dit in? Je begeleidt dan na afloop van deze halfjaarsopleiding nog 8 coachees in een wandelcoachtraject van 5 coachwandelingen. Dit doe je onder supervisie van een van onze opleiders en je krijgt er maximaal één jaar de tijd voor. De opleiding gaat meer tijd kosten en ook je financiële investering voor de internationale certificering zal hoger zijn vanaf najaar 2023.

Wandelcoaching oefenen met coachees, hoe werkt dat?2022-11-11T17:02:31+01:00

Tijdens de opleiding ontvang je handvatten voor het oefenen met je coachees. Je volgt 3 oefencoachees in een kort wandelcoach-traject van ongeveer 4 wandelingen per coachee. Je wandelt met elke oefencoachee in principe 1 keer tussen de opleidingsdagen in. Dat is in elk geval 1 keer per maand, al mag het natuurlijk vaker als je meer wilt oefenen.
Coachees vind je via-via, bij voorkeur net even buiten je kring van familie, vrienden en bekenden. Je vindt ze ook via social media en een uitwisseling met andere deelnemers gebeurt ook wel, uiteraard in overleg met de oefencoachees.

Ik volgde de Wandelcoach Opleiding en wil nu ook Internationaal gecertificeerd worden bij EMCC/Nobco. Kan dat?2022-11-11T17:30:45+01:00

De Post-Hbo Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach die we geven van februari-juli 2023 is de opleiding die wordt geverifieerd. Naast de verificatie op papier zullen we het ook in de praktijk moeten laten zien met de opleiding die start in februari in Bunnik.

Om te voldoen aan de eisen van de EMCC/NOBCO hebben we enkele aanpassingen in het curriculum. Er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de opdrachtbevestiging en je ontwerpt je eigen coachmodel. Studenten moeten ook meer oefencoachees coachen. Als alles goed gaat kunnen we de accreditatie in september 2023 ontvangen.

Daarna kunnen we de studenten die eerder onze Post-Hbo Wandelcoach Opleiding volgden een ‘inhaalaanbod’ doen. Praktisch gezien komt het neer op 2 opleidingsdagen waarin we nieuwe theorie en oefeningen aanbieden. Daarnaast vragen we aan de studenten om het aantal uren met je oefencoachees op te hogen naar 100 uur. Gedurende de Wandelcoach Opleiding deed je 5 coachwandelingen met 3 oefencoachees (22,5 uur). Dit is het maximale aantal uren dat telt voor de ‘oude’ Wandelcoach Opleiding.

Na de 2 inhaaldagen start de Praktijkversterking en -verdieping. Dit houdt in dat je de resterende 77,5 uur nog gaat wandelcoachen. Dat komt neer op ongeveer 10 coachees in een wandelcoachtraject van 5 wandelingen. Daarover schrijf je reflectieverslagen en heb je 4 supervisiegesprekken met een van onze opleiders en een afsluitend praktijkexamen waarbij iemand van de Nobco aanwezig is. Dit doe je binnen maximaal één jaar.

Een voorwaarde voor deelname is ook een Hbo-diploma.

Krijg ik een certificaat?2022-11-11T17:07:58+01:00

Na afronding van de erkende Post-HBO Wandelcoach Opleiding ontvang je het certificaat als je alle trainingsdagen hebt bijgewoond en alle opdrachten naar behoren hebt uitgevoerd. Het Coach Bureau is aangesloten bij het NIP en Noloc en als onderwijsinstelling erkend door het Centraal register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen (NRTO, zij staan voor hooggekwalificeerde opleidingen).

Hoe is de markt voor wandelcoaches?2022-11-11T17:05:09+01:00

Er zijn extreme ontwikkelingen in de wereld. In onze wereld…

 • die steeds technischer en afstandelijker wordt,
 • waarin het aantal prikkels en de 24/7 uurs-bereikbaarheid toeneemt,
 • waarin we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en falen,
 • waarin we een ‘plicht’ hebben tot gelukkig zijn,
 • waarin een enorme hoeveelheid aan keuzemogelijkheden is,
 • met eisen om te excelleren in werk en leven,
 • waarin angst toeneemt…

…nemen de psychische druk, stress en uitval in werk en leven toe.

De natuur is een onontbeerlijke plek om op adem te komen, tot rust te komen, te herstellen en in balans te komen of te blijven. De wandelcoach zal er in toenemende mate een rol in spelen gesteund door wetenschappelijke onderzoeken.

We doen er alles aan dat je succesvol wordt als Wandelcoach. Je niche, je persoonlijkheid, je professionele presentatie, de tijd en energie die je aan de ontwikkeling van je bedrijf geeft en je resultaten beïnvloeden de mate van succes.

Achtergrondinformatie:

Hoe kan ik betalen?2022-11-11T17:05:50+01:00

Na inschrijving ontvang je een digitale factuur. Wil je in termijnen betalen? Dat kan ook, in 4 termijnen van € 900,- (vrij van btw). Je kunt het aangeven in het aanmeldingsproces.

Wat zijn de leverings- en annuleringsvoorwaarden?2022-11-11T17:05:41+01:00

We volgen de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, de Gedragscode van de NRTO en de Beroepscode NIP.

Je kunt alle informatie hierover en de voorwaarden en codes zelf terugvinden op deze pagina op onze website.

Hoe gaan jullie om met vertrouwelijke informatie?2022-11-11T17:05:31+01:00

Met alle informatie die door of over cursisten/deelnemers verstrekt wordt, vooraf of tijdens de opleiding/sessies, en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, zal door Het Coach Bureau, haar medewerkers, docenten, cursisten/deelnemers vertrouwelijk worden omgegaan.

Daarnaast voldoen al onze processen aan de AVG-wetgeving, en gaan wij dus ook op een verantwoorde manier om met informatie en data die wij via onze website verkrijgen.

Onze volledige privacy-verklaring en cookie-verklaring kun je hier inzien.

Is er een klachtenregeling?2022-11-11T17:05:20+01:00

Het Coach Bureau hanteert een interne klachtenregeling en kan een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen van NRTO.

Wil je je aanmelden voor De Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach?

Welkom! Klik op de aanmeldbutton om je inschrijving te starten.

Heb je eerst nog vragen? Mail ons, en je krijgt snel reactie.

Klik hier om je aan te melden