Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach

Ontwikkel je tot professioneel coach met specialisatie wandelcoaching: verdiep en versterk je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld.

De Wandelcoach Opleiding van Het Coach Bureau van Hilde BackusIn deze intensieve, praktijkgerichte en verfrissende Wandelcoach Opleiding op practitionerniveau leiden we je in 6 maanden op tot gediplomeerd wandelcoach. Aan de hand van een uitgebalanceerde combinatie van heldere theorie, praktische oefeningen, constructieve feedback en zelfreflectie ontwikkel je je coachvaardigheden en leer je hoe je de natuur en het fysieke lichaam inzet als praktisch coachinstrument.

Na het behaalde examen kun je uitstekend uit de voeten met wandelcoaching en begeleid je je coachees resultaatgedreven en compassievol, wandelend in de natuur, naar het realiseren van hun wensen.

Je voldoet aan de internationale eisen en ontvangt een EMCC-internationaal erkend diploma van de NOBCO. Daarmee erkennen de NOBCO en het EMCC je als volwaardig (wandel)coach op practitionerniveau (EMCC European Mentoring and Coaching Council, Nobco Nederlandse Beroepsorde van Coaching).

Waarom een wandelcoachopleiding met internationale certificering?

Ons prachtige coachvak is een vrij beroep: iedereen mag zich coach of wandelcoach noemen. Maar dat leidt soms tot grote kwaliteitsverschillen. Want coachen is een vak. En wandelcoachen ook!

Met onze gedegen, erkende opleiding voel je je stevig in je werk, wek je vertrouwen en genereer je goede resultaten bij je coachees en krijg je zeer tevreden klanten. Je voorkomt veel gemaakte fouten, zoals ‘louter op gevoel coachen’, verkeerde coachinterventies gebruiken, de natuur te pas en onpas inzetten, en niet op tijd doorverwijzen.

Resultaatgedreven wandelcoachen in en met de natuur is een specifieke vaardigheid die je je eigen kunt maken door veel te oefenen met onze bewezen goedwerkende methode, en te reflecteren met feedback van je collega-studenten, coachees en je supervisor.

Onze methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Groningen (RUG), Hoogleraar Natuurbeleving en Omgevingspsychologie Agnes van den Berg, en heeft zeer goede resultaten en werd gewaardeerd door de onderzoeksgroep met een 8,7. Hier vind je de publicatie van het onderzoek.

Onze studenten waarderen onze deskundigheid én ze hebben plezier

Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau biedt al zo’n 20 jaar wandelcoachopleidingen en wandelcoachingprogramma’s. Wij worden voortdurend getoetst (én goed bevonden) op de kwaliteit van onze opleidingen en organisatie door o.m. NRTO, CRKBO, CPION, NOLOC, NIP en de NOBCO-PE uren.

Onze studenten zijn gloeiend enthousiast over onze opleidingen. Ze waarderen de diepgang, leerzaamheid en toepasbaarheid met een constant hoog cijfer. Ook komen ze zelf goed tot hun recht in het veilige en verfrissende leerklimaat en genieten ze van het leer- en oefenproces: een belangrijke voorwaarde voor je ontwikkeling tot succesvol wandelcoach.

Met deze nieuwe Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd coach gaan we nog een stap verder: jij kunt je nu als wandelcoach rechtstreeks laten accrediteren als Internationaal gecertificeerd Wandelcoach.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt ontvang je van NOBCO/EMCC een Internationaal erkend diploma.*

Met het organiseren van deze opleiding dragen we bij aan het verder ontwikkelen van het (wandel)coachvak. Dat doen we met trots en overtuiging, want wij zien de resultaten van een het gedegen coachschap in combinatie met de effecten van coaching in de natuur.

* De aanvraag is in behandeling. Heb je vragen? Maak meteen een belafspraak via .

Wat leer je in de opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach?

 • Natuurlijk leer je alles wat je nodig hebt om een uitstekende en succesvolle wandelcoach te worden.
 • Je verdiept en versterkt je coachcompetenties en professionele beroepshouding op practitionerniveau zoals door het EMCC/NOBCO vastgesteld:
  • Je bent compassievol en oprecht naar je coachee, je biedt vertrouwen en begeleidt je coachee naar eigenheid en eigen besluiten. Je handelt vruchtbaar bij (heftige) emoties en blijft op je eigen benen staan. Je creëert een veilige omgeving waarin je coachee kan leren en groeien. Je kunt daarbij verschillende tools, oefeningen en technieken inzetten.
  • Je verdiept je zelfinzicht en ziet wanneer je eigen ideeën, waarden, meningen en gevoelens door het coachgesprek gaan lopen. Je weet je gedrag tijdig bij te sturen en vertrouwt op de keuzes van je coachee.
  • Je stelt een heldere coachovereenkomst/opdrachtbevestiging op met glasheldere afspraken over o.m. planning en verantwoordelijkheden. In dit document doe je ook je visie, aanpak en stappenplan uit de doeken.
  • Je leert praktisch toepasbare en effectieve methodieken waarmee je samen met je coachee in de natuur, tot succesvolle resultaten komt. Onze rijke en royale methodiek is wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Groningen (RUG, Hoogleraar Natuurbeleving en Omgevingspsychologie Dr. Agnes van den Berg), heeft zeer goede en hoopvolle resultaten en werd gewaardeerd door de onderzoeksgroep met een 8,7. Hier vind je de publicatie van het onderzoek.
  • Je geeft een stappenplan vorm, coacht actie- en resultaatgedreven en stimuleert je coachee naar passende en daadwerkelijk nieuwe keuzes en gedrag. Zo gaat je coachee op weg gaat naar het realiseren van verlangens en verandert er echt wat in het leven van je coachee.
  • Je ontwikkelt een eigen doorleefde wandelcoachstijl en een visie op je aanpak (je hanteert niet een standaard aanpak of bedacht concept). Je kunt je coachee hierin verhelderend en begeesterend motiveren. Je ontwikkelt je blijvend in het (wandel)coachvak.
 • Je leert over de wetenschappelijke achtergronden van het effect van natuur op gezondheid. Zo ontdek je ook de verklaringen van de werking van wandelcoaching.
 • Je leert werken met ruim 30 gewaardeerde en praktisch uitvoerbare wandelcoachoefeningen waarmee je bereikt dat je coachees zich openstellen, hoop krijgen, gemotiveerd raken en in actie komen. Op weg naar het realiseren van diepe verlangens.
 • Je ontdekt wat jou uniek maakt als wandelcoach en je krijgt inzicht in welk type coachee en vraagstuk daarbij passen. Samen met de op coaches afgestemde marketing die je leert van Selma Foeken kun je een vliegende start maken met het werven van klanten. Of, als dat aan de orde is, het wandelcoachen overtuigend vormgeven binnen je baan.
 • Je begeleidt gedurende de opleiding 5 à 6 (oefen)coachees in een kort wandelcoachtraject en doet royaal ervaring op als wandelcoach. Je kunt uit de voeten met deze professionele stijl van wandelcoachen, waarmee je aan tafel komt bij bedrijven, organisaties en particulieren.

De 8 NOBCO-competenties zijn: zelfinzicht, zelfontwikkeling, omgaan met de coachovereenkomst, vormgeven van de coachrelatie, coachvaardigheden, doel- en actiegerichtheid, gebruik maken van modellen en technieken, en evalueren. Deze competenties komen ook allemaal terug in onze ‘gewone’ Wandelcoach Opleiding. In de Opleiding tot RegisterWandelcoach® verdiep jij je verder als persoon en wandelcoach (verderop op deze pagina meer over de verschillen).

Wat ontvang je wanneer je meedoet?

Gevarieerde en inspirerende opleidingsdagen en 1 examendag
We komen op dag 1 t/m 6 bij elkaar van 10.00 tot 17.00 uur (vanaf 9.30 uur ben je welkom en staan koffie/thee en lekkers klaar). Dag 7 duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Dat is de dag dat je (hernieuwde) wandelcoachbedrijf/werk presenteert. Ook geef je dan je toelichting op jouw eigen coachvisie/model. Doe je mee aan het examen, dan is dag 8 de examendag.

Oefencoachees
Je leert door te doen: jij oefent met 5 tot 6 oefencoachees in een kort wandelcoachtraject van 5 tot 6 coachwandelingen. Je reflecteert uitgebreid op je coachwandelingen aan de hand van gerichte reflectieopdrachten, zodat je je steeds verder ontwikkelt tot professioneel wandelcoach.

Persoonlijke feedback en supervisie
Je legt verslag van je coachwandelingen en de uitgevoerde wandeloefeningen met je oefencoachees, en je ontvangt in persoonlijke gesprekken met je opleider feedback en supervisie op je coachcompetenties.

Intervisiebijeenkomsten
In 4 intervisiebijeenkomsten met medestudenten oefen je, bespreek je je voortgang en ondersteun je elkaar om je doelen te bereiken beter te worden in het coachvak. Je doet dit aan de hand van heldere oefeningen en een bekrachtigend format.

Praktische wandelcoachtoolkit
Je ontvangt meer dan 100 toegankelijke, handige en bruikbare checklists, die je ook tijdens de wandelingen met je oefencoachees kunt gebruiken.

Literatuur & video’s
Natuurlijk ontvang je de boeken die Hilde Backus schreef. En meer:

 • ‘Wandelcoaching bij stress en onzekerheid; 7-stappenplan voor coaches die de natuur in willen’ (Boomuitgevers 2021) van Hilde Backus (psycholoog en oprichter Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau)
 • ‘Op weg naar plezier in je werk’ (Forte Uitgevers 2012) van Hilde Backus
 • ‘Wandel je wijzer’ van Aat van der Harst
 • Praktisch werkboek over marketing die bij jou past en het genereren van klanten, van Selma Foeken
 • Verdiepende video’s over o.m. de theorie van (wandel)coachen

Voor wie is de opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach?

Deze opleiding is voor jou als je…

 • Het prachtvak van wandelcoachen wilt ontdekken en je eigen wilt maken
 • Ernaar verlangt in en met de natuur te werken
 • Mensen resultaatgedreven en met compassie naar voldoening en gezondheid wilt coachen
 • Graag een (internationale) erkenning wilt als wandelcoach
 • Al een tijdje coacht of wandelcoacht, maar het loopt niet helemaal lekker en je wilt het wandelcoachen beter onder de knie krijgen
 • Een eigen bedrijf als wandelcoach hebt maar nog onvoldoende succesvol bent
 • Wilt leren hoe je met je wandelcoachbedrijf of met je wandelcoachwerk binnen je baan, een vliegende start maakt
 • Professioneel wandelcoach wil worden.

De opleiding is een goede ontwikkelstap voor alle professionals die met mensen werken, zoals coaches, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten, (jeugd)hulpverleners, artsen, pedagogen, hr-managers, leidinggevenden, docenten en trainers.

We bieden de opleiding aan op Post-Hbo-niveau. Je hebt een Hbo-diploma nodig om het Internationale certificaat te kunnen verkrijgen.

Het opleidingsprogramma

Elke opleidingsdag staat in het teken van specifieke thema’s, waarop je je met de tussentijdse opdrachten en oefeningen voorbereidt.

Dag 1: De Wandelcoach

 • Het vak van wandelcoach, wat voor een wandelcoach ben jij?
 • De uitgangspunten en Ethische code, de basis voor je professionele houding
 • Het wandelcoachtraject van A tot Z
 • De Hartklop-methodiek, waardoor je vrij luistert en aansluit
 • Effectief (wandelend) intakegesprek, je krijgt helder focus voor het coachtraject
 • De goed werkende start van je coachwandeling, aandacht verzamelen voor de dingen die ertoe doen
 • Wetenschappelijke kennis over het effect van natuur op gezondheid

Dag 2: Methodieken 1: Resultaatgedreven en effectief wandelcoachen

 • Wandelcoachen naar wezenlijke resultaten
 • Helder waarnemen en zelfreflectie
 • Resultaatgedreven wandelcoachen naar passende en duurzame oplossingen
 • De opbouw van de eerste coachwandeling
 • De coachovereenkomst/opdrachtbevestiging waarmee je helderheid schept voor alle partijen
 • Bijpassende coachtechnieken en wandel- en natuuroefeningen

Dag 3 – Methodieken 2: Wandelcoachen met diepgang en effect

 • De werking van emoties, en aandachtig blijven coachen bij heftige emoties
 • Coachhobbels en andere moeilijkheden in de coaching, en vruchtbare wijzen om er mee om te gaan
 • Wandelcoachen met en naar compassie
 • De opbouw van de 2e en vervolg-coachwandelingen
 • Bijpassende wandel- en natuuroefeningen

Dag 4 – Natuur als coachinstrument

 • De Greenmind theory, de relatie tussen brein, lichaam en natuur
 • Rijk gevulde Toolkit met gevarieerde wandel- en natuuroefeningen
 • Bomenles van Boswachter/wandelcoach Norbert Kwint of Jeroen Glissenaar: hoe geef je natuur betekenis in je coaching?
 • Persoonlijk en professioneel oefenen met natuuroefeningen

Dag 5 – Marketing die past bij jou als wandelcoach en succesvol klanten werven

 • Verfrissende marketing door ervaren ondernemerscoach Selma Foeken
 • Ontwerp je onderscheidende en unieke presentatie over jouw vak van wandelcoach
 • Doelgerichte en op coaches gerichte effectieve marketing, zodat je de klanten werft die bij jou passen

Dag 6 – Jij en je coachrelatie

 • Hoe ga je om met lastige coachsituaties en wat is jouw rol daarin?
 • Geef vakkundig vorm aan de Ethische code in de praktijk
 • Inspirerend afronden en evalueren
 • Ontwikkel jouw visie op coachen, natuur en het vak van wandelcoach

Dag 7 – Ochtend: Jouw kracht en blijvende ontwikkeling

 • Jouw persoonlijke visie als kracht
 • Je onweerstaanbare presentatie van jou als wandelcoach
 • Je duurzame ontwikkeling als wandelcoach

Dag 8 – Facultatief: het Praktijkexamen

 • Zie de informatie hieronder voor details.

Het examen

Wanneer je de opdrachten en reflectieverslagen behorende bij de Post-Hbo Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd coach juist, volledig en tijdig hebt ingeleverd, de wandelcoachtrajecten op een correcte manier hebt uitgevoerd, en je ontwikkeling van de gevraagde coachvaardigheden toonde, kun je meedoen aan het examen.

Tijdens het examen kijken we of je competenties voldoen aan de criteria van het practitionerniveau, zoals omschreven door EMCC/NOBCO. We doen dit met het onafhankelijke 4 ogen principe.

EIA diploma

Na een positieve beoordeling van het examen ontvang je het EIA diploma via de NOBCO. Dan ben je NOBCO/EIA gecertificeerd (wandel)coach en EMCC internationaal gecertificeerd (wandel)coach. Zo kun je (internationale) opdrachtgevers – d.m.v. de erkende accreditatie – overtuigen van jouw professionele kwaliteit als wandelcoach.

Wat is het verschil met onze andere Wandelcoachopleidingen?

Het verschil met de ‘gewone’ Post-Hbo Wandelcoach Opleiding

De inhoud van beide opleidingen is hetzelfde. Het verschil zit hem in het aantal oefencoachees dat je tussen de opleidingsdagen coacht. Bij de Wandelcoach Opleiding zijn dat 3 oefencoachees in 5 wandelingen (15 wandelingen van 1,5 uur). In de Wandelcoach Opleiding tot Internationaal Gecertificeerd Wandelcoach coach je 5 tot 6 oefencoachees in 5 tot 6 coachwandelingen (bij elkaar 27 coachwandelingen). Meer coachen kost meer tijd, daarom is de doorlooptijd van de Wandelcoach Opleiding Internationaal Gecertificeerd Coach langer. En dan kun je opgaan voor het examen (op dag 8). Bij een positieve beoordeling ontvang je het EIA diploma via de NOBCO.

Het verschil met de Opleiding tot RegisterWandelcoach

De Opleiding tot RegisterWandelcoach is een vervolgopleiding op één van de twee Wandelcoachopleidingen. Je verdiept je coachcompetenties verder en versterkt je persoonlijke wandelcoachstijl. Je leert nog veel meer over (automatische) psychologische processen die aan de orde zijn in de coachrelatie en hoe je daar mee om kunt gaan (uit kunt blijven). Je leert hoe je coachees kunt begeleiden in een transformatie-proces en wat natuur hierin kan betekenen. Verder leer je hoe de lichamelijke activiteit van het wandelen en andere fysieke oefeningen en houdingen de psyche beïnvloeden en hoe dat je wandelcoaching intensifieert. Het Examen van de Opleiding tot RegisterWandelcoach bestaat uit een praktijkexamen, een paper en een kennistoets. Wanneer je het examen behaalt ontvang je een erkend Post-Hbo diploma van het CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Je bent dan erkend RegisterWandelcoach®.

Wie zijn je opleiders?

Tineke Franssen - trainer Wandelcoach Opleiding

Tineke Franssen

Wandelcoach, opleider, trainer, supervisor

Tineke Franssen is ruim 25 jaar coach en daarvan 12 jaar wandelcoach. Ze heeft haar hart verpand aan het wandelcoachen: dáár waar zij zelf ook oplaadt, ontspant en tot nieuwe inzichten komt. In de natuur kan zij zich verwonderen en tot rust komen en heel mooie resultaten behalen met haar coachees.

Tineke deed HBO-iw met een VO Management, Organisatie en Beleid en de VO Supervisiekunde. Ze volgde verschillende coachopleidingen, onder andere Oplossingsgericht Werken bij Arnoud Huibers, verschillende Mindfulnesscursussen en Opleiding tot Mindfulnesstrainer bij Renske van Berkel 2012 en Hende Bauer. Tineke is geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), FRA006-S en Registercoach FRA006-RC, ook bij de LVSC.

Tineke (wandel)coachte en superviseerde meer dan 500 managers en professionals binnen verschillende organisaties. Daarnaast begeleidde zij tientallen teams in coaching en intervisie. Ze focust subtiel op aanwezige talenten en de (kleine) stappen die gezet kunnen worden om in beweging te komen. Binnen Wandelcoach.nl | Het Coach Bureau geeft Tineke de Wandelcoach Opleiding, InCompany Wandelcoach Opleidingen en de Opleiding tot RegisterWandelcoach. Zij coacht ook ons wandelcoachprogramma Ontdek je Talent. Dat Tineke zingt in een koor hoor je aan haar prachtige melodieuze stem.