Wandelcoaching bij stress en burn-out (Laatste keer!)

Wil je als wandelcoach mensen helpen bij stress-klachten of zelfs een burn-out? Onze tweedaagse training ‘Wandelcoaching bij stress en burn-out’ leert je de signalen te herkennen, en gerichte begeleiding en hulp te bieden.

Je coachee vertelt dat ze zich de laatste weken ergert aan dingen waar ze zich voorheen niet zo druk over maakte. Ze slaapt slecht, en kan het haast niet opbrengen om tijd te nemen voor vrienden, sporten of hobby’s. Ze bekent dat ze soms uitvalt tegen haar kinderen en doet ’s avonds geen spelletjes meer met ze. Haar werk deed ze eerder met plezier, maar nu ….ze gaat met lood in haar schoenen er naar toe.

Je denkt…een burn-out misschien? En wat kun je dan doen?

Je taak als wandelcoach is om de alarmsignalen te leren herkennen, maar je stelt geen diagnose – dat doet de huisarts (zij noemen het vaak surmenage). Bovendien: veel mensen horen liever niet dat ze tegen een burn-out aanlopen en ze willen al helemaal geen label.

Wat is de allereerste stap die je als wandelcoach kunt zetten?
Hoe pak je het herstel aan?
En wat is burn-out eigenlijk?

In de tweedaagse training ‘Wandelcoaching bij stress en burn-out’ ontdek je hoe je op professionele wijze je coachee kunt begeleiden op de weg naar herstel.

Waarom is deze training een waardevolle verdieping en wat levert het je op?

 • Je leert de signalen van chronische stress en burn-out herkennen.
 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van huisarts, leidinggevende, bedrijfsarts en coachee en weet je daarin professioneel te bewegen.
 • Je leert werken met de nieuwste burn-outvragenlijst, de BAT (Burnout Assessment Tool), en leert herkennen in welke fase een coachee zit op de schaal van burn-out.
 • Je gaat praktisch en ervaringsgericht oefenen met werkvormen in de natuur die helpen bij stress en burn-out, zodat je je coachee echt verder kunt helpen.
 • Je doet dat op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Wat leer je in deze training?

Wetenschappelijk verantwoord coachen bij stress en burn-out

De training is ontwikkeld na grondig literatuuronderzoek over het ontstaan en verloop van chronische stress en burn-out. De oefeningen zijn evidence-based, dus gebaseerd op theoretische modellen en wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de oefeningen. In de training krijg je een literatuurlijst met aanbevolen literatuur als je je nog verder wilt verdiepen. Ook kun je een voor- en nameting doen met de vragenlijst BAT, en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

We kijken in de training naar:

 • Iedereen heeft het over burn-out, maar wat is het nu eigenlijk?
 • Hoe herken je signalen van chronische stress bij de coachee?
 • Coachees willen geen stempel ‘burn-out’, ze willen het liever niet weten. Hoe maak je het dan bespreekbaar?
 • Je vermoedt dat je coachee tegen een burn-out aanzit, maar als coach stel je geen diagnoses. Hoe ga je hiermee om?
 • Wat zijn de eerste stappen van herstel?
 • Hoe begeleid je een coachee naar ontdekken van nieuwe grenzen en ander gedrag? Van moeheid naar energie en flow?

Vier thema’s

We onderzoeken theoretisch en ervaringsgericht stress en burn-out rond de thema’s:

 1. Leren herkennen van stress en burn-out
  Doel: je leert de mate van stress herkennen bij coachees en begrijpt het krachtenveld waar de coachee zich in beweegt. Coaches stellen geen diagnoses, hoe maak je bespreekbaar dat je denkt aan burn-out, en: moet je dat wel bespreken?
  .
 2. Veiligheid en grenzen stellen
  Doel: je begrijpt hoe je coachee het kalmeringssysteem aan kan zetten, en ervaart aan de hand van praktische oefeningen hoe de coachee zich weer veilig en verbonden kan voelen.
  .
 3. Aandacht en flow
  Doel: je begrijpt het belang van aandacht en concentratie in de problematiek. Je krijgt informatie hoe het brein werkt bij emotionele uitputting. En wat nodig is om het brein hiervan te laten herstellen.
  .
 4. Energie en werkhulpbronnen
  Doel: met ervaringsgerichte oefeningen ontdek je hoe je je coachees kunt laten ervaren waar ze energie van krijgen. Wat zijn de bronnen om weer in een flow te kunnen werken? Hoe onderzoek je deze bronnen met je coachee?

In vijf stappen coachees begeleiden naar herstel

 • Stap 1. Leer de (fasen van) burn-out herkennen bij coachees
  .
 • Stap 2. Ontdek de functie van het kalmeringssysteem en help je coachee innerlijk tot rust komen met oefeningen in de natuur
  .
 • Stap 3. Begrijp waarom het voor de coachee zo belangrijk is om zijn lichaam te kunnen voelen en ervaren waar zijn grenzen liggen
  .
 • Stap 4. Ontdek wat nodig is voor de coachee om bevlogen aan het werk te kunnen zijn
  .
 • Stap 5. Herken wanneer je coachee het bospad naar herstel weer stevig bewandelt

Verder komen aan de orde:

 • Herstellen in de natuur
  In de natuur zijn helpt al enorm om tot rust te komen. In de natuur wordt vanzelf ons parasympatisch zenuwstelsel aangezet, ons kalmeringssysteem zeg maar, die allerlei belangrijke herstelwerkzaamheden in ons lijf en brein verricht. Dat is een van de redenen waarom het coachen van gestreste mensen in de natuur zo krachtig effectief is.
  .
 • Verdere ontwikkeling van je professionaliteit
  Door te weten welke stappen je gaat zetten in het begeleidingsproces, ontwikkel je je professionaliteit als stresscoach. Je vergroot je kunde door de aangereikte methodieken: op basis van bewezen effectieve methoden vanuit de positieve psychologie, breinonderzoek, compassion focused therapy, Mindfulness, ACT en de principes van non-formal learning: learning by doing and reflecting on it.
  .
 • Hoe gaan coachees om met hun gedachten, gevoelens en lichaam?
  Hoe breng je coachees in contact met het hier en nu, zodat ze minder piekeren over het verleden en de toekomst. Je begeleidt hen bij het leren voelen wat hun behoeften zijn en ernaar te handelen om zo hun persoonlijk leiderschap te versterken.
  .
 • Waarden en zingeving
  Mensen die tegen een burn-out aanlopen worden steeds minder enthousiast over hun werk. Ze voelen niet meer welke waarde ze aan hun werk toevoegen of welke waarde het werk voor hen heeft. Door te onderzoeken welke waarden echt belangrijk zijn voor de coachee en hem ermee in contact te brengen, kun je samen onderzoeken of hier ruimte voor is op het werk.
  .
 • Ruimer bewustzijn
  Mensen met burn-out voelen zich vaak geleefd door de omgeving. In de training krijg je oefeningen aangereikt die de coachee helpen in contact te komen met universele kwaliteiten. Ze zijn verbonden met het potentieel dat in ieder mens zit: ruimte, stilte, liefde, vreugde, energie, creatiekracht en innerlijke wijsheid. Wie gevoelscontact maakt met een van deze kwaliteiten en zichzelf daarmee verbindt, zal een ruimer bewustzijn ervaren en zich minder geleefd voelen.

Wat ontvang je als deelnemer aan deze training?

 • Hand-outs van iedere oefening
 • Een toolkit met coachoefeningen rond de kernthema’s van burn-out:
  • kalmeringssysteem aanzetten
  • veiligheid en grenzen stellen
  • aandacht en flow
  • energie en werkhulpbronnen
 • Meetinstrumenten, waaronder de nieuwste burn-out vragenlijst (Burnout Assessment Tool – BAT)
 • Een aantal wandelcoachoefeningen van Het Coach Bureau
 • Verdiepende literatuurtips
 • Een digitaal certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie is deze training?

Je volgt of volgde al onze Wandelcoach Opleiding.

Heb je niet een van deze Wandelcoach Opleidingen gevolgd? Dan helpt het als je:

 • Een coachopleiding volgde
 • Op eigen handelen reflecteert
 • Coachervaring hebt met tevreden klanten tot gevolg.

Mensen die veel werkstress ervaren en tegen een burn-out aanlopen, staan vaak nog niet open voor verandering. Ze zijn zo moe dat hen coachen op achterliggende vragen vaak pas kan als ze op weg naar herstel zijn. Als coach leer je in deze training deze stappen naar herstel.

Wie is je trainer?

Oda Salomons: trainer, wandelcoach en psycholoog

Trainer training wandelcoaching bij stress en burn-out Het Coach Bureau Oda Salomons

Oda is een enthousiaste en betrokken wandelcoach en trainer. Ze geeft individuele coaching en trainingen aan groepen, en laat gestreste mensen floreren in de natuur waar ze opbloeien tot energieke en bevlogen medewerkers. Met haar speelse en energieke aanpak krijgt ze een groep echt in beweging, waardoor iedereen gaat oefenen en stappen zet.

Oda volgde de Wandelcoach Opleiding. Haar vakopleiding tot trainer volgde ze bij de Blankestijn & Partners en bij Schouten & Nelissen volgde ze de opleiding tot coach op practitionerniveau. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ze psychologie en sociologie. Ook volgt en geeft ze internationale trainingen op het gebied van mentale gezondheid en vitaliteit.

Kwaliteit en erkenningen

NOBCO-waardering: 12 PE-uren

Ben je lid van de NOBCO? Aan de training Wandelcoaching bij stress en burn-out zijn 12 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Je ontvangt deze PE-ur