Examenprocedure
Opleiding tot Register Wandelcoach®

Wat houdt het examen in?

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Praktijkvideo’s waarin je je geleerde wandelcoachvaardigheden toont.
 • Een paper met bijbehorende natuurcollage, over een thema waarin jij je wilt onderscheiden en wat je bijzonder interesseert.
 • Een kennistoets over behandelde modellen en theorie.
 • Het tijdig inleveren en naar behoren uitwerken van de thuis- en wandelopdrachten.

Hoe gaat het in zijn werk?

De video’s

 • Je leert middels een training hoe je video’s van coachgesprekken buiten opneemt.
 • Je maakt 3 video’s waarin je de kernvaardigheden van de opleiding toont.
 • Je ontvangt een helder toetsingskader waarmee je opgenomen coachwandelingen evalueert.
 • Je ontvangt vragen waarmee je proefcoachee jouw wandelcoach-vaardigheden evalueert.
 • Twee examinatoren beoordelen je wandelcoach-vaardigheden aan de hand van hetzelfde toetsingskader.

Een paper

 • Je kiest een thema waarvoor je intrinsiek gemotiveerd bent en waarmee je je wilt onderscheiden.
 • Je verdiept je in het thema middels literatuur en interviews.
 • Op basis van je onderzoek maak je een paper waarin je de toegevoegde waarde voor wandelcoaching beschrijft.
 • Je creëert een natuurcollage die de kern van je paper weergeeft.

De kennistoets

 • De toets bestaat uit 10 schriftelijke vragen die je online maakt.
 • De vragen betreffen de kennis van de opgegeven literatuur en de inhoud van de opleidingsdagen.
 • Je moet minimaal 70% van de kennisvragen goed hebben.

Uitslag

De uitslag van het examen maken we bekend binnen 5 werkdagen na de kennistoets. Bij een onvoldoende beoordeling is er de mogelijkheid tot een herkansing (tegen gereduceerd tarief).

Diploma-uitreiking

De opleiding ronden we af met een feestelijke diploma-uitreiking.